Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț de achiziție de echipament

 Fundația Soros-Moldova

 
Anunță concurs de achiziție de echipament în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
Oferta pentru unitățile de echipament va fi înaintată în conformitate cu instrucțiunea pentru ofertanți.
Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești la cota zero TVA.
 
La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie.
 
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele vor fi prezentate prin fax la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, fax 270507, email:vandronic@soros.md, fie la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 09 iulie 2018, ora 15.00.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, persoana de contact Victor Andronic, e-mail: vandronic@soros.md.