Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectarea a unei companii care va efectua lucrări de reparație interioară în Blocul Central (administrativ) al oficiului Fundației Soros-Moldova

Fundația Soros-Moldova (FSM) anunță concurs de selectarea a unei companii care va efectua lucrări de reparație interioară în Blocul Central (administrativ) al oficiului FSM situat pe str. Bulgară 32.

Lucrările vor include și înlocuirea sistemului de încălzire, semnalizare și reparații la acoperișul blocului, inclusiv înlocuirea burlanelor pentru scurgerea apei de pe acoperiș.
 
Oferta pentru unitățile de echipament va fi înaintată în conformitate cu caietul de sarcini în cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări
 
Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești.
 
La selectarea ofertelor se vor lua în considerare următoarele criterii:
a) prețul ofwrtei, inclusiv condițiile de livrare sau de executare a lucrării;
b) termenele de livrare a mărfurilor sau de executare a comenzii;
c) calitatea lucrărilor oferite;
d) condițiile de garanție.
 
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele (tehnică și financiară) urmează să fie prezentate la sediul Fundației, (str. Bulgară 32) în atenția Directorului financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului și/sau amprenta ștampilei pe ofertă sau pe verso-ul plicului. La cererea ofertantului, Fundația va elibera o recipisă în care se va indica data și ora recepționării ofertei.
În cazul în care ofertantul va prezenta în timp util ofertele prin fax sau poșta electronică, ele vor fi examinate de Comisia de achiziții, însă în acest caz Fundația nu poartă răspundere pentru confidențialitatea informației (fax: (022) 270 507; e-mail: evacarciuc@soros.md). 

 
Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 01 august 2018, ora 16.00.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: (022) 270031, persoanele de contact Vasile Gîrlea: 069103517, Mihai Lungu: 069107593