Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru achiziția serviciilor de deservire a participanţilor la activităţi de instruire organizate în mun. Chişinău, pe parcursul anului 2015

Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor al Fundației Soros-Moldova anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru achiziţia serviciilor de deservire a participanţilor la activităţi de instruire organizate în mun. Chişinău pe parcursul anului 2015.

Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectelor:

  • „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Acord de sub-grant nr. 01/SR-H-NFM/2015 din 15 ianuarie 2015;
  • „Sporirea rolului pacientului si comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova”, Acord de sub-grant nr. 02-SR-T/SSF/2010 din 10 ianuarie 2013 şi finanţate din sursele granturilor primite de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MDA-H-PAS şi MOL-T-PAS.

Cerințele față de serviciile solicitate și detaliile despre concurs sunt oferite în:

Cerere oferte_2015-HR-GFATM-03;
Anexa 1_Cerere oferte_2015-HR-GFATM-03

Termenul limită de depunere a ofertelor de preţuri: 2 martie 2015, ora 14.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07