Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Editarea materialelor informaționale în cadrul Programului Sănătate Publică

În cadrul proiectului „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Acord de sub-grant nr. 01/SR-H-NFM/2015 din 15 ianuarie 2015, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia Soros-Moldova, şi finanţat din sursele grantului primit din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MDA-H-PAS, în anul 2017 este planificată editarea materialelor informaţionale pentru grupurile ţintă ale proiectului.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru procurarea serviciilor de editare a materialelor informaţionale.

Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile de participare şi formularul de participare pot fi găsite în documentele anexate mai jos.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 30 mai 2017, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la: persoana de contact: Ala Cojocari, Programul Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova, tel: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07, e-mail: acojocari@soros.md 

Atenție erată! Datele pentru LOT 9 au fost modificate, vă rugăm să vedeți documentul anexat mai jos. Vă mulțumim pentru ințelegere!