Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen extins: Licitație pentru selectarea unui expert internațional pentru elaborarea unei Analize de necesități privind regulamentele interne în cadrul MAI care reglementează instituția reținerii/arestului polițienesc

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunță TERMEN EXTINS pentru licitația de selectarea unui expert internațional pentru elaborarea unei Analize de necesități privind regulamentele interne în cadrul MAI și a instituțiilor subordonate care reglementează direct sau tangențial instituția reținerii/arestului polițienesc.

Prezenta achiziţie este desfăşurată în cadrul proiectului „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal” implementat de Programul de Drept al FSM în perioada 2014-2017.

Informații detaliate referitor la condițiile de participare sunt disponibile în termenii de referință.

Modalitatea de participare la concurs
Persoanele interesate sunt invitate să depună dosarul complet care va conține:

Oferta tehnică:

  • CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
  • Scrisoarea de intenție în limba română (max. 1500 de cuvinte);
  • Un concept care să includă un concept al metodologiei de lucru pentru realizarea termenilor de referinţă, inclusiv o versiune preliminară a planului de activităţi;
  • Lista lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).

Oferta financiară va conține suma totală netă în USD solicitată pentru elaborarea analizei de necesități (calculată pornind de la suma netă per zi de lucru, având în vedere numărul total de zile lucrătoare planificate pentru elaborarea documentului).

Termen-limită de prezentare a ofertelor: 16 iunie 2016, ora 13:00 EET.

Dosarul poate fi depus sau expediat prin poștă la sediul Fundației Soros-Moldova, str.Bulgară nr.32, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova, în adresa dnei Elena Vacarciuc, directoare financiară, Concurs consultant internațional. Programul de Drept.

Oferta completă poate fi expediată la adresa de e-mail foundation@soros.md, cu mențiunea „Consultant Internațional. Programul de Drept”.

Pentru detalii, Vă rugăm să luați legătura cu Victor Munteanu, Director al Programului de Drept (vmunteanu@soros.md) sau Marina Cogălniceanu, coordonator de program (mcogalniceanu@soros.md); tel: (+373 22) 270031; fax: (+373 22) 270507.