Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

(Anunț repetat) Licitație deschisă pentru procurarea unui autoturism

Fundația Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţ pentru procurarea unui mijloc de transport auto.

Cerinţele faţă de specificaţiile tehnice, condiţiile de participare pot fi găsite în documentul anexat mai jos.

Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 6 iunie 2016, ora 14.00.

Persoană de contact: Marcel Varmari, manager financiar, tel. 022270031, 022270232. e-mail: mvarmari@soros.md