Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru achiziția serviciilor hoteliere pentru instruiri organizate în afara mun. Chişinău

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru achiziţia serviciilor hoteliere pentru instruiri organizate în afara mun. Chişinău, în perioada mai-decembrie 2017.

Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectelor:

  • Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV, Acord de sub-grant nr. 01/SR-H-NFM/2015 din 15 ianuarie 2015;
  • Program de granturi ONG: Activități pentru populațiile cu risc sporit și greu accesibile, afectate de TB, Acord de Sub-Grant nr. 01/SR-T-NFM/2015 din 15 iunie 2015 şi

finanţate din sursele granturilor primite de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MDA-H-PAS şi MDA-T-PAS.

Cerințele față de serviciile solicitate și detaliile despre concurs sunt oferite în documentele anexate mai jos.

Termenul limită de depunere a ofertelor de preţuri: 18 mai 2017, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la: persoana de contact - Ala Cojocari, Program Sănătate Publică, tel: (373 22) 27 00 31; fax: (373 22) 27 05 07.