Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei echipe de consultanţi naţionali pentru elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia

Fundaţia Soros-Moldova
Departamentul Buna Guvernare
Proiect „Dezvoltarea societăţii civile în UTA Găgăuzia”

în parteneriat cu Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţia Obştească Piligrim-Demo, cu susținerea financiară a Comisiei Europene, anunță un concurs de selectare a unei echipe de consultanţi naţionali, care să participe la elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia

La concurs sunt invitate companii, organizaţii sau echipe de experţi, care vor participa la elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia, în conformitate cu Termenii de Referință, anexați mai jos.

În cadrul concursului, prioritate se va da consultanților care au experiență de lucru cu organizațiile societății civile şi experienţă în elaborarea unor studii similare. Includerea în cadrul echipei a unui expert sociolog este obligatorie.

Pentru participare, fiecare ofertant va depune oferta tehnică și financiară separat, în plicuri sigilate. Cele două oferte vor fi sigilate într-un plic adăugător.

Oferta va fi adresată și trimisă la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova. În atenţia Elenei Vacarciuc, director financiar. Se acceptă oferte primite prin poştă, curier, aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova, sau prin e-mail, în conformitate cu instrucţiunile de participare (anexate mai jos).

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 2 martie 2017, ora 16.00.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa ofertanţilor şi examinate ulterior de către Comisia de Licitaţie a Fundaţiei.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 7 martie 2017 despre rezultatul concursului.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Musteaţă, Director de Proiect, e-mail: amusteata@soros.md, sau Cristina Vîrlan, Asistent de Proiect, e-mail: cvirlan@soros.md