Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru achiziția serviciilor de deservire a participanţilor la activităţi de instruire organizate în afara mun. Chişinău, pe parcursul anului 2016

Fundaţia Soros-Moldova, Programul Sănătate Publică/Subprogramul Reducerea Riscurilor, anunţă lansarea concursului ofertelor de preţuri pentru achiziţia serviciilor de deservire a participanţilor la activităţi de instruire organizate în afara mun. Chişinău pe parcursul anului 2016.

Achiziţia se va desfăşura în cadrul proiectelor:

  • „Activităţi de prevenire HIV în populaţiile afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV”, Acord de sub-grant nr. 01/SR-H-NFM/2015 din 15 ianuarie 2015;
  • „Program de granturi ONG: Activități pentru populațiile cu risc sporit și greu accesibile, afectate de TB”, Acord de Sub-Grant nr. 01/SR-T-NFM/2015 din 15 iunie 2015 şi finanţate din sursele granturilor primite de la Fondul Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MDA-H-PAS şi MDA-T-PAS.

Cerințele față de serviciile solicitate și detaliile despre concurs le găsiți în documentele anexate mai jos:

Cerere oferte_2016-HR-GFATM-03
Anexa 1_Cerere oferte_2016-HR-GFATM-03

Termenul limită de depunere a ofertelor de preţuri: 4 februarie 2016, ora 14.00.

Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Ala Cojocari
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07