Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitaţie deschisă pentru achiziția serviciilor hoteliere şi de logistică, necesare pentru organizarea unor evenimente de instruire și conferințe, desfășurate de Fundația Soros-Moldova, pe parcursul anului 2015

10 februarie 2015

1. Cadrul general
Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. FSM contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.

Pe parcursul anului 2015, FSM implementează proiecte operaţionale care prevăd organizarea unor sesiuni de instruire pentru beneficiarii proiectelor.

2. Obiectul concursului:
FSM anunţă organizarea unui concurs public de selectare a companiilor care prestează servicii hoteliere/organizare conferinţe, training-uri și care vor oferi spaţiu pentru cazare şi alte condiţii necesare pentru o bună desfăşurăre a activităților de instruire, conform cerinţelor de mai jos:

 1. LOT 1 (training/seminar în afara or. Chişinău, inclusiv cazarea participanţilor);
 2. LOT 2 (training/seminar în or. Chişinău, inclusiv cazarea participanţilor);
 3. LOT 3 (training/seminar în or. Chişinău, fără cazarea participanţilor).

Scopul urmărit este de a asigura cele mai bune condiţii pentru sesiunile de instruire a beneficiarilor şi conferinţe. În vederea atingerii acestui scop, compania selectată va oferi servicii de cazare şi/sau alimentare, una sau mai multe săli de conferinţe dotate cu echipamentul necesar, alte servicii relevante în dependenţă de specificul evenimentului.

Companiile interesate pot depune ofertele doar pentru unul dintre loturi, două loturi sau pentru toate cele 3 loturi specificate.

3. Condițiile concursului:
Cerinţe pentru condiţiile de cazare:

 • cazare per noapte pentru minim 30 de persoane (camere single și twin cu paturi separate);
 • condiţii adecvate în camere: posibilitatea de a regla temperatura în cameră în dependenţă de timpul de afară (cald sau rece);
 • grup sanitar în cameră (apă caldă şi rece), baie/duş;
 • alte comodităţi (TV, frigider, aer condiţionat etc.) vor constitui un avantaj.

Cerinţe pentru desfăşurarea activităţilor de instruire:

 • sală de conferinţe cu un spaţiu adecvat pentru activități interactive pentru minim 30 de participanți (vă rugăm specificați numărul sălilor de conferințe, numărul de participanți pentru fiecare sală, dotarea fiecărei săli de conferințe, echipamentul pentru traducere simultană și de sonorizare dacă acesta există);
 • dotarea sălii de studii cu mese și scaune care pot fi uşor schimbate pentru ca grupul de participanţi să se poată re-organiza în diferite situaţii. De exemplu, mesele şi scaunele să fie aranjate în formă de cerc/pătrat sau să fie posibilă formarea mai multor grupuri mici de lucru. Existența scaunelor de conferință cu măsuță rabatabilă ar putea constitui un avantaj.
 • echipament necesar pentru proiectarea prezentărilor Power Point sau vizualizarea materialelor video: laptop, proiector, ecran, boxe;
 • servicii de alimentare: mic dejun, pauză de cafea, prânz şi cină;
 • asigurarea cu apă plată (2 sticle x 0,5l pe zi/per pers) pentru toată durata evenimentului;
 • conexiune la Internet (vă rugăm să indicaţi numărul de utilizatori activi ai conexiunii la Internet în cadrul complexului hotelier; viteza de acces (dowload/upload); acces Wi-Fi; tehnologia de conexiune la Internet: fibră optică, ADSL, SHDSL etc.).

4. Plata pentru serviciile prestate
Compania selectată (pentru fiecare LOT în parte) va presta serviciile solicitate conform condiţiilor indicate de FSM în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi FSM). Perioada de executare a contractului: 1 martie 2015 – 1 martie 2016.

5. Modalitatea de participare la concurs

Companiile interesate sunt invitate să depună dosarul complet care va conține:

Oferta financiară completată, în mod obligatoriu, conform formularului anexat (ofertele de prețuri în alt format nu vor fi examinate).

Oferta tehnică:

 • informații despre cazare și logistică, conform cerințelor solicitate în prezentul anunț, și imagini care să prezinte condiţiile de cazare, de alimentaţie (sala restaurantului), de desfăşurare a activităţilor şi de petrecere a timpului liber în cadrul complexului hotelier. Vă rugăm să indicați numărul de camere single și camere twin din numărul total de camere disponibile. Pozele vor constitui un avantaj în luarea deciziei de selectare a companiei;
 • propuneri de meniu cu indicarea cantității/gramajului pentru mic dejun, pauză de cafea (două pauze pe zi), prânz și cină (masă tradițională și bufet suedez), conform costurilor specificate de dvs. în oferta financiară;
 • copiile autorizaţiilor de funcţionare și ale documentelor aferente gestionarului (act de clasificare, extras de la Registrul de Stat al persoanelor juridice şi/sau certificat de înregistrare, autorizaţie sanitară de funcţionare).

Note: Dosarele incomplete nu vor fi examinate!

FSM îşi rezervă dreptul de a respinge o ofertă sau toate ofertele tehnice şi de a renunţa la achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru a urmări interesul superior al organizaţiei!

6. Depunerea dosarelor

Companiile interesate sunt invitate să expedieze prin poștă sau să depună dosarul de participare la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chișinău.

Vă rugăm să includeți oferta tehnică și oferta financiară într-un singur plic sigilat/semnat/ştampilat și să-l adresați dnei Elena VACARCIUC, directorul financiar al FSM, cu mențiunea „Licitaţie deschisă pentru achiziția serviciilor hoteliere şi de logistică, Fundația Soros-Moldova”. În cazuri excepţionale, ofertele pot fi expediate şi prin e-mail la evacarciuc@soros.md, dar FSM nu poate garanta confidenţialitatea deplină a acestora.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor complete la sediul Fundației Soros-Moldova este vineri, 20 februarie 2015, ora 17:00.

Dosarele recepționate/depuse după expirarea termenului-limită nu vor fi admise în concurs.

Persoană de contact: Marina Cogălniceanu, coordonatoare de proiect, 0 22 2700310 22 270031, 0 22 2702320 22 270232, mcogalniceanu@soros.md.