Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs public pentru completarea echipei de lucru a Studioului Central al Reţelei Radio/TV

Cadru General

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către  Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv cel audiovizual local/regional.

Activitatea Programului se axează pe susţinerea mass-media independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova în colaborare cu Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi) desfăşoară Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public" (componenta Programului "Asigurarea Bunei Guvernări  în Moldova prin Sporirea Participării Publice”).

Obiectul concursului

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru angajare pentru următoarele posturi:

  • director-administrator al Studioului central de producere;
  • redactor-şef de limbă română;
  • redactor-şef de limbă rusă;
  • reporter-redactor radio/tv de limbă română;
  • reporter-redactor radio/tv de limbă rusă;
  • monitor emisie tv.

Persoanele interesate vor depune dosarele cu menţiunea „Concurs Program Mass-media: completarea echipei de lucru a Studioului Central radio/TV” cu specificarea postului pentru care optează, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova.

Data-limită de prezentare a ofertelor este 03 octombrie 2011, ora 12.00.

Opţional, candidaţii pre-selectaţi vor fi invitaţi la un interviu în săptămâna 10-16 octombrie, curent.

Pentru mai multe informatii, cerinţele de calificare şi ofertele tehnice care urmează a fi prezentată de candidati este necesar să consultati termenii de referinţă care pot fi accesaţi mai jos. 

TERMENI DE REFERINŢĂ

Informaţii suplimentare la tel: 270031, 270232, fax 270507.

Persoana de contact: Victoria Miron, Director Program Mass-media