Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asistent de proiect în Programul de Drept

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs pentru angajarea unui asistent în cadrul Proiectului „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari”.

În cadrul Proiectului, urmează a fi selectat un asistent responsabil de aspectele financiare şi de logistică, care va lucra în echipă cu Coordonatorul de proiect.

Cerinţe faţă de candidaţii eligibili:

 • Studii superioare în economie, management sau administraţie publică (diploma de master va consitui un avantaj);
 • Experienţă de lucru în domeniul achiziţiilor de bunuri şi servicii; capacităţi de operare cu sisteme de evidenţă contabilă;
 • Abilităţi organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
 • Capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limba română şi de a lucra cu acte în limba engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Permis de conducere auto, categoria B şi experienţă de conducere (obligatoriu);
 • Aptitudini de documentare, cercetare şi raportare.

Detaliile sunt oferite în termenii de referinţă

Condiţiile concursului
Persoanele interesate vor trimite dosarele complete în limba română, la adresa de e-mail: dmarian@soros.md sau le vor depune la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, cu menţiunea “Pentru concurs – asistent de proiect”, până vineri, 29 iunie 2012, ora 18:00.

Dosarul pentru concurs va conţine:

 • CV-ul candidatului
 • Scrisoarea de intenţie (nu va depăşi 500 de cuvinte)
 • Numele şi datele de contact pentru 2 persoane de referinţă

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Diana Marian, Coordonator de proiect, tel: 270031; e-mail: dmarian@soros.md