Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cerere de oferte pentru selectarea unei companii sociologice pentru efectuarea unui sondaj de opinie

Solicitarea de oferte:                                                                    2021.JHR.EU.02

 
 
Data publicării anunțului:                                                             15 aprilie 2021, ora 00:00
Termenul limită de prezentare a dosarului:                                30 aprilie 2021; ora 13:00
 
Procedura de achiziție:                                                                 Licitație deschisă
Modalitatea de contractare:                                                         Contract de prestări servicii
 
 
Fundația Soros Moldova, anunță un concurs pentru selectarea a unei persoane juridice - companii sociologice în vederea efectuării unui sondaj de opinie publică la nivel național. Sondajul are drept scop măsurarea nivelului de victimizare al populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a administra fenomenul infracțional în Republica Moldova.
 
Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în baza contractului de grant Contract de grant ENI/2018/403-953 din 13 decembrie 2018.
 
Obiectivele de bază ale studiului sunt:
  • Identificarea percepției populației despre dinamica criminalității;
  • Cercetarea percepției populației despre gradul de securitate personală și instituțiile care trebuie să-i asigure securitatea
  • Studierea gradului de satisfacție al populației privind activitatea desfășurată de poliție, procuratură, justiție, avocatură, sistemul penitenciar și autorii legislației penale;
  • Cercetarea nivelul de victimizare pe diferite segmente de populație;
  • Identificarea ratei de raportare a infracțiunilor la poliție, impedimente în procesul de raportare, și a gradului de satisfacție al populației de măsurile întreprinse de aceasta;
  • Determinarea eforturilor întreprinse de populație pentru a se proteja de infracțiuni, precum și impactul măsurilor întreprinse;
  • Identificarea evoluției nivelului de victimizare a populației în comparație cu anul 2010, reflectat în ultimul sondaj;[1]
  • Elaborarea unor recomandări practice în vederea sporirii încrederii populației în poliție, îmbunătățirii mecanismului de raportare a infracțiunilor și eficientizării activității organelor de drept.

 

DEPUNEREA DOSARULUI

 
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
  • Ofertă tehnică
  • Ofertă financiară.
Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos.
 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 30 aprilie, ora 13.00
 
 
 
 
 
CONTACTE
 
Pentru informații suplimentare tel: 069955014, Mihaela Burduja – directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului: mburduja@soros.md
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 25 aprilie 2021, orele 17:00.