Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Organe decizionale

Senatul Fundaţiei Soros Moldova (din ianuarie 2021)

 • Ana Mihailov - președintă
 • Ian Feldman - Ombudsman al Fundației Soros Moldova
 • Radu Danii
 • Dumitru Lazur
 • Valeriu Prohnițchi
 • Liliana Busuioc
 • Alexandru Pelivan

Juriile specializate pe domenii:

Buna Guvernare

 1. Elena Leșan
 2. Natalia Balta
 3. Sergiu Conovalu

Mass-Media

 1. Tatiana Puiu
 2. Mariana Tacu
 3. Cristina Mogîldea (Leva)
 4. Alexandru Dorogan

Sănătate Publică

 1. Svetlana Plămădeală
 2. Valentina Vilc
 3. Viorel Gorceag
 4. Alexandru Voloc

Justiție și Drepturile Omului

 1. Traian Țurcanu
 2. Denis Arcușa
 3. Viorica Grecu
 4. Aliona Bleah
 5. Mihaela Vidaicu