fbpx

Statut Finalizat

Procedura Licitație în baza costului

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

joi, 27 octombrie 2022, ora 23.59

Modalitatea de contractare Achiziție

Codul Cererii de oferte 2022.JDO.01

Echipament hardware pentru Inspectoratul General al Poliției

Data publicării
luni, 17 octombrie 2022, ora 15.11

Fundația Soros Moldova contribuie la susținerea reformării calitative a sistemului afacerilor interne din Republica Moldova, prin proiectul „Suport pentru reforme durabile și asigurarea bunei guvernări a domeniului afacerilor interne din Republica Moldova”. Unul din obiectivele proiectului este îmbunătățirea comunicării strategice și operative, a schimbului de date și de interacțiune cu populația. Pentru realizarea obiectivului, Fundația anunță un concurs pentru selectarea a unei persoane juridice – companii în vederea achiziției echipamentului hardware pe care Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției îl vor distribui sectoarelor de poliție din localitățile îndepărtate a țării și care au făcut obiectul proiectelor de implementare a conceptului de activitate polițienească comunitară, coordonate de către Fundația Soros Moldova.

*Conform recomandărilor recepționate, în Caietul de sarcini, compartiment Lot 1: Computer AiO, a fost modificat specificația pentru CPU din Generația lansată după 01.01.2021 în:   Average CPU Mark nu mai mic de 10,000 conform: https://www.cpubenchmark.net

 

Întrebări și răspunsuri: 

Q: Pentru lotul 1 , pentru tastatură și mouse este indicat USB , după care este indicat si Wireless. Va rugăm să precizați dacă se acceptă tastatură și mouse prin cablu USB sau doar wireless.
A: Pentru lotul 1 se vor accepta ambele variante (USB – wired sau wireless cu USB receiver). Vă încurajăm să propuneți ambele variante indicând diferența de preț.

Q: Va rugăm să precizați mai exact data limită de livrare. În anunțul de participare este indicat decembrie 2022. Poate fi considerat 31 decembrie 2022 termenul limită de livrare?
A: Achitarea (plata) finală în baza facturii pentru echipamentul livrat trebuie să fie efectuată în anul 2022. Respectiv, ultima zi bancară din 2022 va fi 30 decembrie (vineri).

Q: Precizați, vă rog, dacă se vor accepta ofertele semnate cu semnătura electronică.
A: Se acceptă oferte semnate electronic.

Q: În scrisoarea de invitație ați indicat că vor fi acceptate una sau mai multe oferte de la același operator economic pentru un singur lot. Întrebarea este dacă ofertele trebuie să fie expediate in 2 mesaje separate ori pot fi expediate în același email, dar vor fi denumite : Specificatii_tehnice_Oferta_1 și, respectiv Specificatii_tehnice_Oferta_2.
A: Nu are importanță cum trimiteți diferite oferte, împreună sau separat. IMPORTANT e să primiți confirmarea că au fost recepționate.

Q: In caietul de sarcini pentru lotul nr. 1 nu este precizat daca modul TPM 2.0 trebuie sa fie hardware (discret) sau Firmware.
A: Pentru Lot 1 sunt acceptate ofertele pentru ambele specificații de module: TPM 2.0 Firmware și TPM 2.0 Discret.

Date de contact și informații suplimentare

Denis Albu

  • Coordonator de Program
  • Justiție și Drepturile Omului
  • Mod de comunicare: email
  • Telefon: 079999932
  • Email: dalbu@soros.md
  • Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 21 octombrie 2022, orele 11:00. Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul licitației deschise, pe site-ul fundației www.soros.md.