fbpx

Statut Finalizat

Procedura Licitație în baza costului

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

luni, 20 septembrie 2021, ora 09.00

Modalitatea de contractare Contract de prestări servicii persoană fizică

Fundația Soros Moldova angajează fotografi

Data publicării
vineri, 10 septembrie 2021, ora 11.00

Fundația Soros Moldova colectează oferte pentru realizarea unor serii de fotografii la evenimentele Fundației: prezentări, conferințe, forumuri; dar și fotografii care să releve realizările în cadrul proiectelor susținute în Fundație.

Modalitatea de lucru

Fundația Soros Moldova va încheia contracte de colaborare de lungă durată, cu menționarea prețului pentru mai multe tipuri de sarcini. Pe parcursul următoarelor 18 luni, reprezentanții Fundației Soros Moldova vor contacta persoana cu profilul potrivit sarcinii și vor negocia prestarea serviciilor în baza prevederilor contractului semnat anterior. Fundația Soros Moldova nu garantează semnarea unui contract cu ofertanții, dar și nici un număr anumit de angajamente persoanelor care au semnat contractele de prestare a serviciilor de fotografiere.

Sarcini și responsabilități:

 • Să realizeze fotografii, respectând normele etice și regulile Fundației Soros Moldova
 • Să realizeze fotografii la evenimentele organizate de Fundație sau parteneri, evenimentele pot fi organizate în orice localitate a Republicii Moldova. La fotografierea evenimentelor, se vor realiza, în principal portrete, imagini ale oamenilor în acțiune; fotografii care să transmită acțiuni, stări, emoții. La solicitarea Managerului de Comunicare al Fundației, vor fi realizate până la 10 fotografii reprezentative care să fie transmise până la finalizarea evenimentului, pentru distribuire în media
 • Să realizeze fotografii, care să releve, descrie și demonstreze rezultatele proiectelor susținute de Fundația Soros Moldova. Principala atenție va fi acordată oamenilor, beneficiarilor proiectului, ilustrării impactului activităților Fundației Soros Moldova și a partenerilor asupra vieții lor de zi cu zi
 • Să retușeze fotografiile, la necesitate

Cerințe față de candidați:

 1. Portofoliu bogat
 2. Experiență în realizarea fotografiilor similare celor așteptate de Fundație
 3. Echipament și software necesare

Procedura de aplicare:

Ofertanții vor expedia în adresa Fundației Soros Moldova, prin email, dosarul de participare, care va include obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae (CV)
 2. Link la portofoliu
 3. Oferta financiară, în conformitate cu modelul anexat.

Ofertantul poate include și alte documente, în susținerea candidaturii sale.

Ofertantul va indica sumele brute, incluzând toate taxele și impozitele aferente.

Oferta financiară va fi completată prin indicarea sumelor solicitate, în dolari americani.

Oferta financiară poate fi semnată cu semnătură olografă (de mână), electronică vizibilă sau mobilă vizibilă.
În conformitate cu solicitarea Ofertantului, Fundația va putea încheia contracte de prestare a serviciilor cu persoane fizice, servicii în bază de patentă, contracte de prestare a serviciilor cu persoane juridice.

Date de contact și informații suplimentare

Dmitri Gudumac

 • Manager de comunicare
 • Mod de comunicare: În formă scrisă, prin email
 • Email: dgudumac@soros.md