fbpx

Statut Finalizat

Procedura Licitație deschisă

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

joi, 28 aprilie 2022, ora 23.59

Modalitatea de contractare Contract de prestări servicii persoană fizică

Email procurement@soros.md

Fundația Soros Moldova selectează o companie pentru organizarea evenimentelor

Data publicării
marți, 1 februarie 2022, ora 14.00

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

În anul 2022, Fundația împlinește 30 de ani de la creare. Cu acest prilej, este programată realizarea unei serii de activități publice. Pentru buna organizare a activităților, precum și pentru suportul logistic aferent, Fundația Soros Moldova intenționează să contracteze serviciile unei companii specializate, care demonstrează profesionalism și bună-credință, și care are resursele și experiența necesară.

La prezenta licitație deschisă sunt invitate să participe companiile – persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, care pot să demonstreze experiența, urmarea bunelor practici în angajamentele anterioare, buna reputație și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse.

Dosar de participare

Înainte de pregătirea dosarului de participare, noi recomandăm analiza atentă a Termenilor de referință anexați. Dosarul de participare va fi expediat în două mesaje separate, prin email, în modalitatea descrisă în segmentul „Transmiterea ofertelor”, în Instrucțiuni.

Oferta Tehnică

 1. Document care atestă înregistrarea companiei în Republica Moldova
 2. Descrierea companiei și procedurilor de lucru
 3. Portofoliu și descrierea celor mai importante și relevante proiecte similare
 4. CV-urile echipei de proiect
  Echipa trebuie să fie formată din cel puțin 3 persoane: manager de proiect, responsabil de organizarea evenimentelor, responsabil de relațiile cu presa
  CV-urile trebuie să confirme calificarea și experiența necesară a membrilor echipei
 5. Metodologia și propunere de plan de lucru
 6. Alte documente în susținerea ofertei

Oferta Financiară

Oferta financiară urmează să fie realizată și transmisă în conformitate cu modelul propus. Oferta financiară va fi prezentată în forma unui comision – rată calculată din costul serviciului prestat, subcontractat sau a bunului achiziționat.

Transmiterea ofertelor

Ofertele tehnică și financiară vor fi expediate prin email, în două mesaje separate, la adresa procurement@soros.md cu mențiunea în linia de subiect „Event management – oferta tehnică” și respectiv „Event management – oferta financiară”, până în data de 28 aprilie 2022, ora 23:59. Oferta financiară trebuie să fie expediată într-un fișier protejat cu o parolă, care va fi expediată separat, la solicitarea reprezentanților Fundației Soros Moldova. Dosarele incomplete și/sau cele expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerație pentru evaluare.

Date de contact și informații suplimentare

Dmitri Gudumac

 • Manager de comunicare
 • Email: dgudumac@soros.md
 • Termenul-limită pentru adresarea întrebărilor este 26 aprilie 2022, ora 23:59