fbpx

Statut Finalizat

Procedura Licitație deschisă

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

luni, 20 decembrie 2021, ora 17.00

Modalitatea de contractare Contract de prestări servicii persoană fizică

Selectarea unei companii sau persoane fizice pentru evaluarea intermediară a proiectului „New Media Incubator”

Data publicării
luni, 6 decembrie 2021, ora 12.00

Cerere de oferte pentru selectarea unei companii (persoană juridică) sau persoană fizică pentru evaluarea intermediară a proiectului „New Media Incubator (NMI)”

Fundația Soros Moldova implementează cu începere din anul 2019 proiectul „New Media Incubator” (NMI) – un laborator de experimentare în domeniul video și audio, networking și start-up pentru tinerii creatori de produse mass-media online: vloguri, podcasturi, canale publice de social media și mesagerie, precum și alte formate inovatoare de comunicare online. Proiectul NMI este o nouă etapă strategică în activitatea Fundației Soros Moldova de susținere a domeniului mass-media.

Scopul proiectului New Media Incubator este creșterea calității conținutului din online-ul moldovenesc prin educarea creatorilor de media, susținerea ideilor inovative și sprijinirea proiectelor de new media, realizate calitativ și care să poată concura pe piață. În cadrul New Media Incubator participanții au parte de instruire în domeniul regiei, scenaristicii, producției și tehnici de filmare și înregistrare audio, marketing și promovare prin care își pot dezvolta proiectele media deja existente sau pot pune în practică o idee de proiect media. NMI urmărește crearea unor proiecte media sustenabile prin identificarea, pregătirea și încurajarea creatorilor de conținut de calitate care pot duce mai departe proiectele chiar și în condiții dificile, cum ar fi echipamente low-cost sau resurse financiare minime. Prin proiectul New Media Incubator contribuim la realizarea misiunii Fundației Soros de a promova valorile societății deschise și a sprijini democrația.

Activitatea anunțată în cadrul acestui concurs public prevede realizarea evaluării intermediare a proiectului. Raportul de evaluare va informa Fundația Soros Moldova cu privire la rezultatele proiectului după 3 ani de implementare și va formula sugestii pentru continuitatea lui în condiții optime de eficiență, randament și inteligență financiară.

Scopul evaluării îl constituie analiza și aprecierea independentă și neutră a relevanței, eficienței, sustenabilității și impactului produs de către activitățile implementate în cadrul Proiectului. Totodată evaluarea va răspunde la întrebarea dacă efectele pozitive produse pot fi atribuite intervenției Proiectului și dacă rezultatele obținute în cadrul Proiectului sunt durabile. Raportul de evaluare va formula concluzii și recomandări privitor la oportunitățile de continuitate, optimizarea strategiei proiectului și creștere a eficienței, inclusiv sub aspectul randamentului și viitoarei strategii financiare.

Obiectivele de bază ale evaluării sunt:

 1. Să fie estimată relevanța modelului New Media Incubator conceput ca incubator, catalizator și facilitator al creației, inovației și experimentului, atît în sectorul jurnalismului online cît și dincolo de hotarele acestuia
 2. Să fie analizat în ce măsură scopul, obiectivele și rezultatele planificate în cadrul Proiectului au fost atinse după trei ani de implementare și apreciată semnificația rezultatelor obținute, inclusiv pentru asigurarea unui spațiu online mai divers și relevant pentru public
 3. Să fie evaluate oportunitățile pentru continuarea Proiectului și factorii interni și externi care pot asigura amplificarea acțiunilor și a impactului
 4. Să fie documentate experiențele, practicile și provocările și elaborate recomandări clare în vederea adoptării unor strategii eficiente și realiste pentru asigurarea continuității proiectului și asigurarea eficienței financiare pe termen lung

Depunerea dosarului

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

 1. Ofertă tehnică
 2. Ofertă financiară

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos. Dosarul de aplicare va fi transmis electronic, prin e-mail, la următoarea adresă: procurement@soros.md

Date de contact și informații suplimentare

Victoria Miron

 • Directoare de departament
 • Departamentul Mass-Media
 • Mod de comunicare: În formă scrisă, prin email
 • Telefon: 06911924
 • Email: vmiron@soros.md
 • Data limită pentru expedierea întrebărilor de clarificare: miercuri, 30 noiembrie 2021, ora 17:00