fbpx

Statut Finalizat

Procedura Licitație deschisă

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

joi, 7 iulie 2022, ora 13.00

Modalitatea de contractare Contract de prestări servicii persoană juridică

Email procurement@soros.md

Servicii de comunicare publică

Data publicării
marți, 28 iunie 2022, ora 16.04

Fundația Soros Moldova anunță un concurs pentru selectarea unei companii care va realiza mai multe acțiuni de comunicare publică cu privire la procesul de recuperare a bunurilor infracționale. În acest sens, Fundația solicită prezentarea ofertelor pentru patru Loturi. Companiile pot prezenta oferte pentru un Lot separat sau pentru mai multe Loturi. Fundația poate selecta companii diferite pentru fiecare lot aparte, sau poate fi selectată o companie care va presta servicii pentru mai multe Loturi. Sunt invitate să participe persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, care pot să demonstreze experiența relevantă, adeziune la bunele practici în angajamentele anterioare, buna reputație și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse.

Context
Fundația Soros Moldova este o organizație necomercială, non-profit, apolitică care promovează valorile societății deschise în Moldova, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Departamentul Buna Guvernare (DBG) al Fundației și-a propus să contribuie la sporirea transparenței, responsabilității și eficienței autorităților. Pentru a atinge prioritățile propuse, DBG colaborează cu instituțiile publice, cu reprezentații mediului de afaceri, și cu un șir de organizații neguvernamentale active în domeniul bunei guvernanțe.

La data de 31 martie 2022, Fundația Soros Moldova și Centrul Național de Anticorupție (CNA) au semnat un Acord de colaborare privind consolidarea cooperării pentru fortificarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI). Colaborarea prevede inclusiv îmbunătățirea comunicării externe cu privire la recuperarea bunurilor infracționale, explicarea rolului ARBI, prezentarea rezultatelor și provocărilor din sistem.

Procedura de depunere a dosarului 
Pentru a participa la concurs, companiile interesate urmează să prezinte dosarul de aplicare, care va include oferta tehnică și financiară. Acesta va fi depus în strictă conformitate cu procedura descrisă în Cererea de Ofertă.

După expedierea dosarului, ofertantul se va asigura că oferta a fost recepționată de fundație în baza unui e-mail de confirmare. Fundația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: procurement@soros.md.

***

În rezultatul concursului prin Licitație deschisă pentru achiziționarea servciilor de acomunicare publică, Fundația Soros Moldova Vă aduce la cunoștință rezultatele evaluării dosarelor depuse și decizia finală în cadrul acestei achiziții. Vă comunicăm că în total au participat 8 ofertanți pentru unul sau mai multe Loturi. Comisia de Achiziții a Fundației a desemnat câștigatorii următoarele oferte pentru fiecare Lot în parte:

o Pentru Lotul nr.1 – organizarea Cluburilor de Presă – compania QUBO Communications SRL
o Pentru Lotul nr.2 – elaborarea de animații video – compania QUBO Communications SRL
o Pentru Lotul nr.3 – pregătirea podcasturilor – compania QUBO Communications SRL
o Pentru Lotul nr.4 – îmbunătățirea identității vizuale – compania QUBO Communications SRL
o Pentru Lotul nr.5 – opțional (ofertantul a venit cu sugestii de îmbunătățire a planului de activitate)– compania QUBO Communications SRL

Date de contact și informații suplimentare

Irina Istrati

  • Manageră Finanțe și Programe
  • Bună Guvernare
  • Mod de comunicare: email
  • Telefon: 060 001707
  • Email: iistrati@soros.md
  • Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 07 iulie 2022, orele 13:00. Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul licitației deschise