Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova constată succesele, deficienţele şi provocările de viitor ale asistenţei juridice garantate de stat

În cadrul proiectelor „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari” şi „Promovarea unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementate de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, au fost elaborate următoarele studii, analize şi publicaţii:

Studiul „Probleme cu caracter juridic ale populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”

Analiza "Evaluare asupra impactului Legii privind Asistenţa Juridică Garantată de Stat din R. Moldova"

- Raportul „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de parajurişti în RM”

- Două manuale de lucru pentru parajurişti - “Îndrumarul Juridic Elementar pentru Cetăţeni” şi “Ghidul Metodologic pentru Parajurişti”