Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de instruire pentru jurişi şi avocaţi în domeniul anti-discriminare

Programul Egalitate şi Participare Civică a desfăşurat un program de instruire în domeniul anti-discriminare destinat juriştilor şi avocaţilor. (I modul 6-8 septembrie, II modul 13-14 septembrie 2012)
Programul de instruire a inclus următoarele subiecte principale:
- Examinarea standardelor Naţiunilor Unite, CEDO şi ale Uniunii Europene cu privire la domeniul anti-discriminare;
- Examinarea standardelor cu privire la organizarea şi funcţionarea autorităţilor naţionale specializate în domeniu, inclusiv examinarea procedurilor cu privire la funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării din România;
- Pregătirea şi examinarea unor cauze ipotetice în faţa Consiliului şi în faţa instanţei de judecată (împărţirea pe roluri şi examinarea completă a cauzei);
- Examinarea legislaţiei Republicii Moldova în vederea identificării domeniilor ce necesită ajustare pentru implementarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii.

Mai multe poze de la această activitate pot fi accesate aici