Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de instruire în domeniul dezvoltării personale

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova va desfăşura, în perioada octombrie – noiembrie 2012, programul de instruire „Dezvoltarea Personală” destinat absolventelor programelor de liderism implementate în ultimii doi ani de către Fundaţie.

Scopul programului de instruire, conceput şi oferit în parteneriat cu AXA Management Consulting este dezvoltarea abilităţilor comunicaţionale, de relaţionare şi de management al resurselor individuale.

Instruirea în domeniul dezvoltării personale va fi oferită pentru două grupuri de persoane (40 de participante în total) din diferite localităţi ale ţării şi va fi desfăşurată sub forma de două programe, fiecare din ele urmând să includă cîte două module de instruire (trei zile fiecare). 

Tematicile abordate în cadrul instruirii vor include subiecte, precum: gestionarea timpului, stresului şi a conflictelor; dezvoltarea abilităţilor de negociere; dezbateri şi arta discursului public, inteligenţă emoţională etc.