Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Forumul femeilor lidere din comunităţile rurale, ediţia II, 2012

Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, având susţinerea financiară a Guvernului Suediei, a organizat cea de-a II-a ediţie a Forumului femeilor lidere din comunităţile rurale. Evenimentul desfăşurat în perioada 23-24 noiembrie, 2012, a oferit femeilor o platformă unde să-şi poată face auzite problemele pe care le înfruntă, dar şi să facă propuneri de îmbunătăţire a politicilor care le vizează.

Organizatorii Forumului şi-au pus drept scop să crească vizibilitatea activităţii femeilor lidere din comunităţile rurale şi să faciliteze diseminarea bunelor practici din varii domenii, precum educaţie, cultură, administraţie publică, sănătate, societate civilă etc.

Mai multe poze de la această activitate pot fi accesate aici