Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de dezvoltare in liderism, editia III-a

 Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova organizează în cooperare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cea de-a III editie a programului de dezvoltare în liderism destinat femeilor din localitatăţile rurale. Programul de instruire este organizat în trei module, de pe urma căruia vor beneficia 24 de participante din diferite regiuni ale ţării. Programul de instruire va avea următoarea structură:

  • Modulul 1: Dezvoltarea capacităţilor de liderism civic (25 - 26 februarie 2011);
  • Modulul 2: Dezvoltarea capacităţilor de liderism politic (19 – 21 martie 2011);
  • Modulul 3: Elaborarea şi managementul proiectelor comunitare (31 martie – 2 aprilie 2011);
  • Sesiunea de evaluare finală a modulului trei (16 aprilie 2011).