Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs privind selectarea unui asistent/ unei asistente de program în cadrul Departamentului Justiție și Drepturile Omului

Context:
Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros, în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: justiție, drepturile omului, sănătate publică, mass-media și buna guvernare.
 
Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) implementează activități ce contribuie la dezvoltarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului. Pentru a realiza acest obiectiv, în conformitate cu scopurile strategice ale Fundației, DJDO implementează programe orientate spre:
·        Prevenirea limitării arbitrare a drepturilor omului;
·        Consolidarea protecției legale a mediului;
·        Protecția drepturilor omului aflat în detenție preventivă;
·        Promovarea independenței și responsabilității judiciare;
 
În cadrul acestui concurs, urmează să fie selectat un asistent/ o asistentă de program care va contribui la buna funcționare a Departamentului Justiție și Drepturile Omului.
 
Tipul contractului: contract individual de muncă cu perioada determinată.
 
Perioada de angajare: 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021, cu posibilitatea extinderii contractului pentru anul următor.
 
Responsabilități:
-       Suport în organizarea activităților curente ale programului: comunicarea cu partenerii DJDO, stabilirea întâlnirilor, documentarea activităților, arhivarea informației (scanarea și organizarea documentelor electronice și a dosarelor fizice);
-       Contribuirea la gestionarea financiară a activității DJDO (participarea la procesul de elaborare a bugetelor, efectuarea plăților, evidența obligațiunilor financiare față de parteneri/beneficiari, asigurarea evidenței documentelor financiare);
-       Acordarea asistenței la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor, actelor de recepție, colectarea facturilor etc.;
-       Oferirea asistenței necesare pentru pregătirea contractelor de grant;
-       Înregistrarea documentelor relevante în sistemul de evidență a granturilor Fundației;
-       Comunicarea cu beneficiarii de granturi: monitorizarea activităților, asistarea coordonatorului de program la verificarea rapoartelor narative și financiare și închiderea proiectelor de grant;
-       Examinarea solicitărilor de modificare de buget și de extindere a termenilor de implementare în cadrul proiectelor finanțate de Fundație;
-       Contribuirea la promovarea activităților proiectelor implementate;
-       Colaborarea cu echipa DJDO pentru a realiza strategia Fundației.
 
Cerințe față de candidații eligibili:
-       Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: economie, management, administrația publică sau alt domeniu relevant;
-       Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
-       Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
-       Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
-       Deprinderi și cunoștințe în domeniul financiar;
-       Abilități de comunicare interpersonală;
-       Spirit de inițiativă, abilități organizatorice, înțelegerea priorităților, realizarea sarcinilor concurente (multitasking) și deprinderi de lucru într-un mediu dinamic;
-       Capacități de a lucra cu termene-limite;
-       Abilități de a lucra atât independent, cât și în echipă;
-       Aptitudini de documentare, cercetare, raportare și de a face sumarul unor informații și documente multiple;
-       Atitudine proactivă și flexibilitate;
-       Disponibilitatea de a efectua deplasări în afara mun. Chișinău;
-       experiență anterioară relevantă în domeniul administrativ, financiar, logistic.
 
Dosarul pentru concurs va conține:
-       CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință. Sunt acceptate CV-uri în limba română sau engleză;
-       O scrisoare de intenție, prin care va fi explicat, în linii generale, motivul de  aplicare pentru acest post, care sunt competențele și experiența în raport cu profilul solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la buna funcționare a Departamentului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau engleză;
-       În scrisoarea de intenție se vor indica obligatoriu așteptările minime salariale, în MDL;
-       Copii ale diplomelor de studii;
-       Alte documente pe care le considerați relevante (de exemplu, certificate de absolvire a cursurilor de limbă engleză etc).
Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la experiența anterioară.
Fundația poate respinge dosarele incomplete.
 
Etapele concursului:
1.      Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:
·        Dosar calitativ și complet;
·        Calificarea profesională;
·        Experiența relevantă;
·        Motivația candidatului.
Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar candidații pre-selectați.
 
2.      Proba practică
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la proba practică.
 
3.      Interviul
În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați.
 
Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la fiecare etapă, va fi selectată o persoană pentru postul de asistent de program.
 
Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 22 martie 2021, ora 12.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md, indicând drept subiect în e-mailul ”DJDO_asistent/asistentă  de program”.
După depunerea dosarului de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa unei confirmări de recepționare a mesajului, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.
 
Vor fi evaluate doar dosarele complete, depuse până la expirarea termenului-limită.
 
Fundația Soros Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 
 
Persoana de contact:
Natalia Marcoci, Coordonatoare de Program, Departamentul Justiție și Drepturile Omului, nmarcoci@soros.md