fbpx

Post Vacant

Statut Finalizat

Data limită

pentru depunerea dosarelor de participare

luni, 27 februarie 2023, ora 23.59


Perioada de angajare

nedeterminată

E-mail pculeac@soros.md

Termen-limită extins: Director/Directoare de Advocacy și Programe

Data publicării anunțului
vineri, 3 februarie 2023, ora 11.37

 

Termen-limită extins până luni, 27 februarie 2023, ora 23:59.

 

Directorul de Advocacy și Programe are un rol-cheie în elaborarea strategiei organizaționale – este responsabil de dezvoltarea și gestiunea eficientă a portofoliului de granturi ale Fundației, dar și de proiectele operaționale ale Fundației.

În același timp, ghidează și participă la activitățile de analiză a politicilor publice aflate în domeniile de interes strategic pentru Fundație. În acest context, contribuie la elaborarea și implementarea strategiei de advocacy a Fundației.

Sarcini și responsabilități

În domeniul analizei politicilor publice și advocacy

 • Să elaboreze și implementeze strategia de advocacy a Fundației, planurile anuale de acțiuni și calendarul activităților de advocacy;
 • Să participe și să reprezinte poziția Fundației la evenimente, întâlniri, ședințe relevante activităților strategice ale Fundației;
 • Să contribuie și să coordoneze elaborarea comentariilor, analizelor de politici publice, în domeniile de interes strategic ale Fundației;
 • Să coopereze cu experții, cercetătorii contractați pentru elaborarea de analize politice ale evoluțiilor din diverse domenii de interes strategic.

 

Planificare strategică și administrarea granturilor

 • Să contribuie la elaborarea strategiei Fundației, a planului de acțiuni, bugetelor și a conceptelor portofoliilor tematice, pentru promovarea strategiei generale a Fundației;
 • Să monitorizeze, împreună cu ofițerii de programe, implementarea și evaluarea proiectelor operaționale sau/și a celor finanțate din granturi, activitatea experților și a consultanților contractați;
 • Să examineze și să prezinte organelor decizionale ale Fundației toate propunerile de proiecte și/sau solicitările de grant recepționate în cadrul inițiativelor Fundației, păstrând imparțialitatea față de toate proiectele, propuse spre examinare.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare complete la nivel de Master în domenii precum: științe politice, drept, economie, sociologie
 • Minimum 7 ani de experiență
 • Studii și experiență în domeniul advocacy și gestiunea proiectelor de dezvoltare. Experiență de gestionare a proiectelor în domenii: buna guvernare și drepturile omului, dezvoltare economică
 • Cunoașterea limbii române, engleze și ruse – fluent scris și vorbit
 • Capacitate de colectare, analiză și sinteză a datelor
 • Competențe demonstrate în administrarea programelor
 • Abilități/experiență în domeniul advocacy
 • Competențe de documentare, cercetare și raportare
 • Spirit de echipă, flexibilitate, capacități de comunicare, aptitudini organizatorice
 • Abilități de comunicare publică.

Procedura de depunere a dosarelor de participare

Vă invităm să depuneți un dosar de participare prin email, în adresa Directorului executiv al Fundației, Petru Culeac, pculeac@soros.md. Indicați în linia de subiect „CONCURS. Director Advocacy si Programe”

Dosarul de participare trebuie să conțină:

 • Curriculum Vitae, cu indicarea a două persoane de referință
 • Scrisoare de intenție, în care să explicați motivul care v-a determinat să participați la acest concurs, care sunt competențele, experiența și așteptările Dumneavoastră. Indicați în scrisoarea de intenție și așteptările Dumneavoastră salariale.

La dosarul de participare puteți anexa și alte documente în susținerea candidaturii Dumneavoastră, de exemplu diplome, certificate, scrisori de recomandare.

Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la activitatea de muncă anterioară.

 

Etapele concursului:

 1. Preselecția. La această etapă, dosarele vor fi analizate în baza criteriilor de: calificare profesională, experiență de muncă, abilități și corespunderea cu cerințele de mai sus.
 2. Proba scrisă. Doar candidații preselectați vor fi invitați la etapa de testare a abilităților de analiză și gândire strategică în limbile română și engleză.
 3. Interviul. În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați.
 4. Evaluarea finală. În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Director/Directoare de Advocacy și Programe.

 

Data limită de depunere a dosarului este 27 februarie 2023, ora 23:59 (termenul-limită inițial a fost extins).

Dosarele vor fi expediate în adresa domnului Petru Culeac, Director executiv al Fundației Soros Moldova prin e-mail: pculeac@soros.md. Indicați în linia de subiect „CONCURS. Director Advocacy si Programe”.

În lipsa unei confirmări de recepționare, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

Vor fi evaluate doar dosarele complete depuse până la expirarea termenului limită.

Fundația Soros Moldova își rezervă dreptul să prelungească termenul-limită de depunere a dosarelor de participare, să relanseze concursul sau să-l anuleze.

 

Politica de personal a Fundației Soros Moldova este de a nu discrimina nici o persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Informația suplimentară poate fi obținută de la:

Alina Moșneagu