fbpx

Post Vacant

Statut Finalizat

Mass-Media

Data limită

pentru depunerea dosarelor de participare

luni, 24 mai 2021, ora 23.59


Perioada de angajare

iunie 2021 - decembrie 2021

E-mail vmiron@soros.md

Traineri/consultanți în cadrul proiectului New Media Incubator

Data publicării anunțului
marți, 4 mai 2021, ora 12.00

Fundația Soros Moldova invită experți în new media și practicieni cu experiență în producere de vloguri, podcasturi, canale de social media și mesagerie, precum și alte formate de comunicare online să se alăture proiectului New Media Incubator (NMI) în calitate de traineri și consultanți.

Fundația a lansat proiectul New Media Incubator acum trei ani pentru a oferi tinerilor pasionați de creație un laborator de experimentare, colaborare și lansare de proiecte video și audio în spațiul online. New Media Incubator este o oportunitate pentru tinerii creatori să își crească ideile până la produse media viabile și să-și definească strategia de promovare și creștere a audienței. Pe lângă programul de instruire și consultanță, NMI pune la dispoziția tinerilor creatori un studio dotat cu echipamentele necesare pentru producție video și audio.

Activitatea de creație a tinerilor este ghidată constant de un grup de experți și practicieni calificați din domeniul producției TV și radio. Prin acest concurs ne dorim să lărgim grupul de traineri/consultanți cu 4-5 persoane astfel încât să putem acoperi totalitatea aspectelor legate de domeniul new media și specificul producției video și audio destinată spațiului online.

Persoanele selectate vor instrui și oferi consultanță/ghidare practică participanților NMI în elaborarea propriilor concepte de vlog, podcast și alte formate de comunicare în spațiul online, precum și în producerea materialelor video și audio respective și elaborarea strategiilor de promovare și asigurare a viabilității proiectelor odată lansate în spațiul online.

Sarcini și responsabilități

 • Va oferi instruire și asistență continuă participanților la NMI în procesul de lucru la propriile proiecte de creație video și audio (în incinta studioului NMI sau în regim online)
 • Va împărtăși din experiența proprie de creare a unui canal de new media și va răspunde la întrebările participanților, fie în sesiuni online de grup, fie în sesiuni individuale
 • Va familiariza participanții în proiect cu echipamente și softuri, în principal pentru producția low cost, și utilizarea lor practică
 • Va organiza vizionări ale celor mai bune producții publicate pe web, relevante pentru temele/proiectele în desfășurare, produse video și audio ingenioase, inovative. În timpul vizionării, sau după vizionare participanții vor deconstrui produsul video/ audio în elementele sale componente și le vor analiza împreună cu trainerul.
 • Va da audienților exerciții de creație specifice proiectelor lor media prin care aceștia să învețe și să dezvolte cunoștințele necesare producției de new media
 • Va analiza rezultatele acestor teme împreună cu participantul și le va oferi un feedback constructiv spre îmbunătățire
 • Va ajuta tinerii creatori în elaborarea strategiilor de promovare și asigurare a viabilității proiectelor odată lansate în spațiul online

Fundația Soros Moldova oferă:

 • spațiu de lucru dotat corespunzător cerințelor unui studio de producere video și TV
 • oportunitatea practicării unor activități bazate în mare parte pe inventivitate, spirit creativ, diversitate și comunicare pozitivă
 • oportunitatea participării la consolidarea unei echipe dinamice și profesioniste împreună cu care să asigure eficiența, calitatea și impactul pentru audienți a laboratorului de creație în domeniul new media
 • retribuție competitivă
 • orar flexibil determinat de sarcinile concrete legate de activitatea laboratorului, propria disponibilitate și disponibilitatea tinerilor creatori participanți în proiect.

Retribuția:

Cu persoanele selectate vor fi încheiate contracte de prestări servicii pentru perioada iunie – decembrie 2021, cu posibilitatea de prelungire în anii următori. Prestațiile vor fi efectuate în zilele și la orele convenite de comun acord cu audienții NMI și coordonate cu Managerul proiectului.

Prestatorul va efectua prestaţia personal.

Retribuția se va face cu o periodicitate care va fi stabilită de comun acord cu prestatorul de servicii în baza cuantumului retribuției per oră și numărul de ore efectiv prestate în perioada de raportare.

Procedura de depunere a dosarelor de participare

Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include:

 1. CV-ul candidatului cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză
 2. Scrisoarea de intenție în care se va descrie motivația și experiența relevantă, inclusiv link-urile la produse video sau audio realizate, mostre de alte tipuri de produse, link-uri la evenimentele publice cu participarea candidatului sau textele de analize, prezentări etc.

Scrisoarea de intenție va include și cuantumul retribuției solicitate per oră (suma netă a retribuției în MDL solicitată după reținerea tuturor taxelor și impozitelor angajatorului și prestatorului de servicii).

Informația suplimentară poate fi obținută de la:

Victoria Miron