fbpx

Ce
Facem

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

4

Domenii
Principale

soros-domain-icon

Justiție și Drepturile Omului

soros-domain-icon

Bună Guvernare

soros-domain-icon

Mass-Media

soros-domain-icon

Sănătate Publică

soros-domain-icon

Susținem reforma justiției

Asigurarea unui sistem de justiție integru, independent și echitabil este una din valorile de bază ale societății deschise. Din acest motiv Fundația Soros Moldova susține constant efortul societății civile în lupta cu corupția și promovarea reformelor în justiție.

Fundația Soros Moldova a desfășurat o campanie națională de sensibilizare a opiniei publice cu privire la legăturile dintre crima organizată și corupția în justiție. În același timp, noi am continuat susținerea Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) pentru promovarea unui proces transparent, sistemic și bine argumentat de reformare a acestui sector.

Abilitarea juridică a populației

Republica Moldova se confruntă în continuare cu sărăcia și marginalizarea grupurilor vulnerabile, iar abilitarea juridică și accesul la justiție al oamenilor defavorizați sunt încă foarte limitate. Majoritatea cetățenilor se confruntă cu proceduri birocratice complexe, lipsa deschiderii din partea autorităților publice, cheltuieli neprevăzute, serviciilor juridice specializate inaccesibile. Este evidentă și discriminarea grupurilor vulnerabile specifice: consumatorii de droguri, lucrătorii sexului comercial, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, comunitatea LGTBQ+.

La nivel primar, serviciile de abilitare juridică a cetățenilor sunt livrate de rețeaua națională de parajuriști. Acum 11 ani, Fundația Soros Moldova a susținut crearea mecanismului de asistență juridică primară prin intermediul parajuriștilor comunitari. Deși funcțională, eficientă și extrem de solicitată, rețeaua se confruntă cu o serie de dificultăți de ordin instituțional: remunerare scăzută, da care nu permit combinarea profesiei de parajurist cu alte activități remunerate de administrațiile publice, lipsa instruirilor sistematice, imposibilitatea angajării de către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a candidaților fără studii superioare. Pentru a răspunde acestor necesități, în anul 2016, Fundația Soros Moldova a devenit parte la Programul Regional pentru Abilitarea Juridică a Populației (LENS) – o inițiativă a Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, care a contribuit la promovarea și extinderea serviciilor de asistență juridică primară.

Activism, educație și monitorizarea respectării Drepturilor Omului

Fenomenul discursului instigator la ură în spațiul public încalcă direct Drepturile Omului și contravine principiilor unei societăți deschise și democratice. Studiile în domeniul Drepturilor Omului arată că dinamica utilizării discursului instigator la ură și discriminare crește mai ales în perioadele electorale. În cadrul alegerilor parlamentare și locale din 2019, activiștii au documentat 190 de cazuri, iar pe parcursul alegerilor prezidențiale din 2020 – 448 de cazuri. Cel mai des discursul de ură are la bază apartenența politică, sex/gen și orientarea sexuală. Media scrisă și online, rețele de socializare și televiziunea sunt principalele surse de răspândire a acestui fenomen. Doar în anii 2018-2020 activiștii au identificat peste 1300 de cazuri în presa scrisă și online și încă 120 de cazuri la TV. În același timp, în Republica Moldova nu există un cadru legal, care să definească și să interzică acest fenomen în spațiul public, mai ales în cadrul campaniilor electorale.

Poliția Comunitară

Activitatea Polițienească Comunitară, este o modalitate specifică de comunicare și parteneriat dintre poliție și comunitate care are drep scop soluționarea problemelor de ordine publică și securitate.

În luna mai 2021, 29 de polițiști, parajuriști și reprezentanți ai societății civile din întreaga țară au participat la o instruire organizată de Fundație undeparticipanții au fost îndemnați să identifice problemele de siguranță comunitară din localitatea lor și să propună soluții sustenabile care ar spori încrederea cetățenilor în poliție și ar crește nivelul siguranței în comunitate. În rezultat, au fost implementate 4 proiecte de poliție comunitarăîn 10 localități .

Răspuns la încălcarea drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19

La începutul anului 2021 Republica Moldova trecea prin cel de-al doilea val de pandemie COVID-19. Agravarea situației prin apariția unor noi tulpini a pus o povară suplimentară asupra sistemului medical, dar a lovit și în garanțiile fundamentale ale drepturilor omului. La începutul anului 2021 în sistemul penitenciar erau deținute 5444 de persoane. Conform datelor Oficiului Avocatului Poporului, majoritatea instituțiilor penitenciare sunt suprapopulate, iar condițiile de detenție și de îngrijire medicală sunt inadecvate. Situația a devenit mai gravă în contextul pandemiei COVID-19.

Criza pandemică a influențat negativ și asupra drepturilor salariaților. Conform datelor organizațiilor neguvernamentale, pe parcursul pandemiei angajații au fost afectați prin: reducerea numărului de personal din cauza imposibilității respectării distanței sociale; cererea de muncă scăzută din cauza crizei economice; reducerea migrației circulare; reducerea posibilității de ocupare a părinților din cauza trecerii învățământului general în online.

Fundația Soros Moldova a susținut eforturile a patru organizații neguvernamentale pentru a răspunde riscului încălcării drepturilor omului în contextul crizei pandemice: Asociația Obștească „Promo-LEX”, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD), Centrul de Politici și Reforme din Moldova (CPR) și AO Centrul Internațional „La Strada”.

soros-domain-icon

Promovăm lupta cu corupția și echitatea economică

Republica Moldova a beneficiat în perioada pandemiei de un suport fără precedent din partea instituțiilor financiare internaționale pentru domeniul sănătății. În anul 2020, Guvernul a semnat acorduri de împrumut și suport financiar în valoare de circa 418 milioane de euro (aproximativ nouă miliarde de lei).

Administrarea corectă și transparentă a acestor fonduri trebuie să fie o prioritate pentru autoritățile publice. Oamenii trebuie să cunoască care este destinația acestor fonduri și cine sunt beneficiarii finali. Autoritățile urmează să asigure acces liber la această informație, inclusiv la date despre progresul de valorificare a fondurilor, rata de absorbție și eventualele motive care justifică nevalorificarea bugetului acordat. Din aceste considerente, Fundația susține efortul societății civile și mass media de monitorizare a administrării acestor fonduri. În același timp, cu suportul Fundației Soros Moldova, Institutul pentru Inițiative Strategice și Expert Grup lucrează la o inițiativă care promovează administrarea social responsabilă a finanțării externe, inclusiv prin dezvoltarea economiei verzi, durabile și inclusive, precum și promovarea investițiilor/cheltuielilor sociale.

Susținem participarea civică și facem advocacy

Nivelul scăzut de participare civică influențează negativ calitatea actului de guvernare, și la nivel local, și la nivel național. Implicit, autoritățile pregătesc programe de politici publice care nu sunt mereu relevante necesităților reale ale cetățenilor. Pentru a depăși aceste provocări, Fundația Soros Moldova a susținut implementarea programelor pentru promovarea valorilor societății deschise, care încurajează participarea civică și implicarea oamenilor în procesele decizionale. Pe de o parte, Fundația a contribuit la capacitarea tinerilor: dezvoltarea gândirii critice și creșterea lor profesională în calitate de membri activi ai societății. Pe de altă parte, Fundația Soros Moldova a contribuit direct la sporirea nivelului de participare a cetățenilor în procesul decizional prin diverse acțiuni de advocacy.

Contribuim la modernizarea Educației

Modernizarea învățământului general este un subiect actual pe agenda publică. Școala trebuie să dezvolte abilități și competențe relevante, pentru ca elevii să poată face față provocărilor prezente și celor viitoare. Edu Tolk, lansat în 2019, cu suportul Fundației Soros Moldova, în parteneriat cu Clasa Viitorului, a realizat un sondaj online în rândul a 4100 de elevi. Elevii au venit cu un șir de sugestii pentru îmbunătățirea procesului de studii: organizarea activităților practice, interactive, aplicarea noilor tehnologii, realizarea experimentelor.

Fundația Soros Moldova a continuat să sprijine câteva direcții prioritare în domeniul educației: aducerea inovațiilor în procesul de predare-învățare la clasă, dezvoltarea abilităților de implicare a elevilor în procesul decizional la nivel de instituție școlară și creșterea expertizei în domeniul elaborării politicilor publice în educație.

În ultimii doi ani de pandemie sistemul educațional a fost forțat să treacă printr-un proces accelerat de digitalizare, iar cadrele didactice – să deprindă o serie de instrumente pentru predare-învățare la distanță, să învețe să creeze conținuturi interactive și digitale, să gestioneze procesul educațional și comunicarea cu elevii altfel decât erau obișnuiți. Fundația Soros Moldova și-a adus contribuția pentru a depăși aceste provocări prin încurajarea profesorilor care au excelat în utilizarea tehnologiilor informaționale. 25 de profesori au fost desemnați câștigători ai Concursului „Profesorul – Ambasador Digital în Educație”, desfășurat de Clasa Viitorului. Ambasadorii digitali și-au împărtășit experiența în cadrul a șapte comunități specializate pe discipline STEAM. Actualmente, cele șapte comunități întrunesc peste 1200 de membri.

soros-domain-icon

Contribuim la consolidarea jurnalismului de investigație

Fundația a susținut Centrul pentru Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) care a realizat în acest proiect 18 investigații jurnalistice vizând delapidarea banilor publici, scheme de corupție, probleme de integritate în serviciul public, probleme de mediu și încălcarea drepturilor omului. Șapte din investigațiile menționate au intrat în top 20 de investigații jurnalistice, cele mai citite pe parcursul anului 2021. Toate anchetele jurnalistice au fost publicate pe site-ul CIJM www.anticoruptie.md, au fost preluate sau citate de numeroase alte instituții de presă și au fost distribuite pe rețelele sociale.

Portalul Anticoruptie.md, creat în 2012 cu sprijinul Fundației Soros Moldova, a înregistrat o creștere semnificativă a vizibilității, cea mai bună de până acum (circa 1,12 milioane de vizitatori unici și circa 4 milioane de accesări). Este o creștere cu 24% la numărul de vizitatori unici față de anul 2020 și o creștere cu 56% a numărului de accesări pe portal.

Investigațiile publicate pe site-urile CIJM au servit drept sursă de informare și documentare pentru alte instituții media, pentru cetățeni, pentru autorități și pentru societatea civilă. Concomitent, acestea sunt și un model de formare pe care îl urmează alți jurnaliști tentați să facă investigații jurnalistice.

Dezvoltăm New Media

Proiectul New Media Incubator al Fundației Soros Moldova își propune să contribuie la reconfigurarea spațiului informațional și la formarea unei alternative sănătoase prin instruirea și susținerea vocilor, care să aducă în spațiul mediatic moldovenesc viziuni și opinii independente, dar și să abordeze subiecte cu adevărat importante pentru public.

Audienții ediției 2021 New Media Incubator și-au ales ca subiecte pentru vlogurile și podcasturile lor combaterea violenței domestice, dezvoltarea personală, educația elevilor din primele zile de scoală, antreprenoriatul social, ghidarea tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ. Mulți dintre ei au venit în proiect doar cu ideile, fără să știe cum și le-ar putea realiza și cum ar putea face ca mesajul lor să ajungă la publicul larg. Audienții New Media Incubator beneficiază de 7 cursuri teoretice dedicate particularităților și tendințelor comunicării mediatice (trainer Dorin Scobioală); scenaristicii și regiei (traineri Corneliu Ciobanu și Max Ciorbă); regulilor și tehnicilor de bază în filmare și editare (traineri Denis Tcaci și Dorin Scobioală); planificării, gestionării și organizării procesului de producție (trainer Sergiu Scobioală); fizicii sunetului, tehnicilor, echipamentelor și softurilor înregistrare și procesare a sunetului (trainer Andrei Mâțu); producerii unui podcast audio (trainer Vlad Drahnea) și creării unui video blog de la zero, marketing și monetizare (trainer Vlad Căluș).

Susținem reforme în domeniul media

Piața mass-media din Republica Moldova este grav afectată de concentrarea proprietății media și controlul unor instituții media din partea grupărilor de interese cu implicații în scheme criminale și utilizarea acestor surse media în scop electoral și de dezinformare în scop politic; lipsa unor abordări strategice; condiții inegale și concurență neloială pe piața publicității media; bariere artificiale la accesul la informația de interes public; subdezvoltarea din punct de vedere mediatic a unor regiuni unde în general nu există surse media. Aceste fenomene împiedică dezvoltarea durabilă a instituțiilor mass-media independente în condiții de concurență loială și onestă. Prin urmare, reformarea reală a domeniului mediatic din Republica Moldova nu este posibilă fără intervenții importante pe segmentul legislației.

Susținem presa independentă

În baza unei monitorizări/evaluări continue a spațiului mediatic online efectuată de experți independenți și a recomandărilor formulate, Fundația Soros Moldova a sprijinit câteva platforme media care publică produse variate, originale, realizate de o manieră profesionistă (nu intră sub egida programului versiunile web ale instituțiilor media electronice sau tipărite). Criteriile de calitate de care s-au condus evaluatorii includ actualitatea, relevanța, veridicitatea, imparțialitatea, pluralismul surselor de informare, notorietatea/vizibilitatea instituției media.

soros-domain-icon

Promovăm îngrijirile paliative

Toți oamenii, indiferent de statutul social, boală sau vârstă, trebuie să aibă acces la un pachet de bază de servicii de sănătate stabilit la nivel național, care include îngrijirea paliativă. Furnizarea de îngrijiri paliative în Republica Moldova nu acoperă necesitatea în aceste servicii esențiale. Fundația a susținut promovarea îngrijirii paliative în Republica Moldova, ajutând guvernul să pună în aplicare Rezoluția 67.19 a Adunării Mondiale a Sănătății din 2014, care afirmă că prestarea acestor servicii este un imperativ moral al sistemelor de sănătate și acestea trebuie integrate în toate nivelurile de îngrijire a sănătății.

Proiectul susținut de Fundație și implementat de un Consorțiu de organizații: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Asociația Națională de Tratament Paliativ și Școala Națională de Management în Sănătate Publică, a dus la adoptarea legii prin care îngrijirea paliativă a fost definită și recunoscută drept un serviciu de sănătate esențial prestat de sistemul sănătății. După adoptarea acestei legi, Guvernul lucrează la elaborarea unor norme de organizare și funcționare a serviciilor de îngrijire paliativă.

Monitorizăm domeniul Sănătății în țară

Pandemia a accentuat problemele existente în sectorul sănătății – infrastructură insuficient dezvoltată, număr redus de cadre medicale, acces redus al populației la servicii de sănătate de calitate, inechitate în accesarea serviciilor de sănătate. Pentru a elucida interesul și viziunea partidelor politice privind dezvoltarea sectorului de sănătate. Fundația a oferit sprijin pentru efectuarea unei analize și evaluări a tuturor intervențiilor/acțiunilor din programele și ofertele electorale ale partidelor politice, care au participat la alegerile parlamentare anticipate din 2021, care pot avea efect direct sau indirect asupra sănătății populației.

Pandemia a accentuat problemele existente în sectorul sănătății – infrastructură insuficient dezvoltată, număr redus de cadre medicale, acces redus al populației la servicii de sănătate de calitate, inechitate în accesarea serviciilor de sănătate.
Oferim și în acest an suport Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate pentru furnizarea unor opinii bazate pe dovezi, interpretarea independentă și neutră a datelor obiective rezultate din evaluări realizate inclusiv cu participarea consumatorilor de servicii de sănătate, dar și elaborarea notelor de poziție pe anumite subiecte trimise în adresa Ministerului Sănătății. Notele de politici, elaborate cu sprijinul Fundației, de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), sunt dezvoltate în corespundere cu angajamentele asumate de Republica Moldova pentru realizarea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 3 `Sănătatea”.

Dezvoltăm servicii sociale mai bune

În anul 2021 au fost totalizate rezultatele proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern“. Proiectul cu durata de 3 ani a fost finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități. Serviciile sociale susțin persoanele în dificultate, pentru satisfacerea nevoilor lor sociale, facilitarea incluziunii în comunitate și a îmbunătățirea calității vieții. Fundația Soros Moldova este dedicată procesului dezvoltării serviciilor sociale de către organizațiile societății civile, cu sprijinul și în colaborare cu autoritățile locale. Specialiștii implicați în proiect au oferit suport și resurse pentru 33 organizații ale societății civile, care au dezvoltat, îmbunătățit sau extins 42 de servicii sociale destinate pentru copiii din grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale; au creat un program amplu de capacitare, mentorat și ghidare la locul de muncă pentru angajații serviciilor nou create.

În februarie 2021 a demarat implementarea proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, care constituie o continuare și extindere a activităților proiectului anterior. Proiectul cu durata de 3,5 ani, este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis. Acest proiect promovează justiția, echitatea și contribuie la dezvoltarea societății deschise în Republica Moldova, deoarece serviciile sociale accesibile tuturor și de calitate sunt o trăsătură indispensabilă a unei societăți sănătoase. În 2021, prin intermediul programului, au fost deja oferite 30 de granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale pe întreg teritoriul țării. Încă zece contracte de grant vor fi semnate în 2022.
Adițional suportului pentru dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale, proiectul va contribui la facilitarea contractării serviciilor sociale din fonduri publice și crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a organizațiilor prestatoare de servicii sociale.

Susținem Republica Moldova în pandemia COVID-19

Dacă în 2020 Fundația a mobilizat resurse financiare și a răspuns necesităților imediate generate de pandemia COVID-19, în anul 2021 suportul financiar oferit a vizat intervenții cu impact pe termen mediu și lung. În total, suportul financiar al Fundației pentru Republica Moldova, în combaterea pandemiei și urmărilor ei, a fost de aproape un milion de dolari.

Fundația a contribuit la fortificarea resurselor umane din sectorul sănătății prin oferirea granturilor USMF „Nicolae Testemițanu” și Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, pentru dezvoltarea și pilotarea, cu implementarea ulterioară a curriculumurilor: pentru cadrele medicale cu studii superioare Urgențele în sănătatea publică, iar pentru cadrele medicale cu studii medii – Infecția COVID-19 în practica asistentului medical. Universitatea de Medicină a organizat o serie de instruiri în urgențe în sănătate publică pentru studenți, medici rezidenți și medici practicieni pe parcursul 2021 în baza curriculumului elaborat, cu suportul Fundației Soros Moldova. Adițional, au fost organizate câteva sesiuni on-line pentru angajații Inspectoratul Național de Securitate Publică pentru ca aceștia să poată să intervină rapid şi eficient în situații de risc și de urgențe de sănătate publică. Numărului de specialiști pregătiți în domeniul urgențelor urmează să crească de la an la an.

Contribuim la sporirea accesului populației la medicamente accesibile și de calitate

Lista națională de medicamente esențiale a fost extinsă cu contribuția nemijlocită a Fundației și un capitol special pentru medicamentele utilizate în îngrijirile paliative a fost inclus pentru prima dată.

Extinderea listei medicamentelor compensate din fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a fost realizată în conformitate cu Regulamentul elaborat cu suportul nostru.

Totodată, oferim suport pentru armonizarea legislației din domeniul farmaciei la bunele practici internaționale și aquis-ul comunitar. Proiectul nou al Legii Farmaciei, care vine să înlocuiască vechea Lege a Activității Farmaceutice și să completeze lacunele legislative, a fost elaborat de către specialiști notorii în cadrul unui grup de lucru instituit de Ministerul Sănătății cu suportul Fundației Soros Moldova.