fbpx

Concurs

Statut Finalizat

Sănătate Publică

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

joi, 31 martie 2022, ora 14.00

E-mail: foundation@soros.md

Concurs pentru oferirea unui grant în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”

Data publicării
miercuri, 30 martie 2022, ora 11.42

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova, din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană, lansează un concurs pentru oferirea unui grant unei organizații media pentru dezvoltarea și implementarea activităților de comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Context

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis au inițiat implementarea Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” la 1 februarie 2021. Proiectul cu durata de 42 de luni este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

Obiectivul general al concursului de grant

Promovarea și sensibilizarea comunității cu privire la rolul și contribuția societății civile la elaborarea și dezvoltarea politicilor și serviciilor sociale sustenabile pentru persoanele din grupuri vulnerabile, la dezvoltarea comunităților inclusive, realizate în cadrul și cu suportul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Criterii de eligibitate

Sunt eligibile organizațiile active în domeniul media nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice, cu experiență de minim de trei ani în implementarea activităților de vizibilitate și comunicare, care dețin resurse umane calificate și echipamente necesare pentru implementarea proiectului. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului de participare

  • Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea „PH-EU2. Concurs de grant pentru organizații media. Departament Sănătate Publică”.
  • Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.
  • Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie 2021, ora 14.00.

Documente

Informația suplimentară poate fi obținută de la: