fbpx

Concurs

Statut Finalizat

Sănătate Publică

Termen-limită

pentru depunerea dosarelor de participare

luni, 26 septembrie 2022, ora 14.00

E-mail: foundation@soros.md

Grant pentru îmbunătățirea și/sau extinderea serviciului social „Echipă Mobilă”

Data publicării
luni, 8 august 2022, ora 16.56

Concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru îmbunătățirea și/sau extinderea serviciului social „Echipă Mobilă” se desfășoară în cadrul Programului de granturi din proiectul “Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune” (Proiect). Proiectul este finanțat din sursele Uniunii Europene, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.
Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Scopul programului de granturi este de a oferi suport OSC pentru inițierea colaborării, dezvoltarea și implementarea în parteneriat cu autoritățile publice a serviciilor sociale reziliente necesare în comunitate.

 

Sesiuni de informare
Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Concurs va fi organizată o sesiune de informare online pentru clarificări și detalii.
Pentru a participa la sesiunea de informare, doritorii sunt rugați să se înregistreze completând: Formularul de participare la sesiuni de informare.

Toate informațiile cu detaliile privind data organizării sesiunilor de informare online și modalitatea de conectare, vor fi transmise pe adresele de email înregistrate.

Criterii de eligibitate

Sunt eligibile organizațiile active în domeniul social nonprofit înregistrate în Republica Moldova, apolitice. Organizațiile trebuie să fie direct responsabile de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar. Sub-grantarea nu este acceptată.

Depunerea dosarului de participare

Dosarul complet va fi expediat în format electronic la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea ”RFP 2022/PH-EU/5 – Concursul conceptelor de proiect”.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită nu vor examinate.

Informația suplimentară poate fi obținută de la:

Svetlana Hangan

  • Directoare de proiect,
  • Sănătate Publică
  • Mod de comunicare: email
  • Email: shangan@soros.md
  • 5 septembrie 2022, ora 16.00