fbpx

16
Documente pentru beneficiari

Fundația Soros Moldova operează în baza unor criterii clare și transparente, în susținerea vizionarilor care produc schimbări pozitive în comunitățile lor.

.pdf

Open Society in Moldova Factsheet English

.pdf

Open Society in Moldova Factsheet Romanian

.excel

Raport financiar pentru granturi de călătorii (exemplu)

.pdf

Ghidul solicitantului de finanţare 2020

.excel

Model de Buget pentru solicitare de Grant 2020

.word

Formular de raport final de activitate 2020

.word

Formular de raport intermediar de activitate 2020

.excel

Raport financiar al beneficiarului ver. 2020

.word

Chestionar pentru verificarea capacităţii de administrare a grantului

.pdf

Cerinţele de bază ale Fundaţiei Soros-Moldova privind gestionarea granturilor (v.2.5)

.pdf

Codul de conduită pentru Recipienți (resursele Fondului Global)

.pdf

Кодекс поведения Реципиентов (средства Глобального Фонда)

.pdf

Codul de conduită pentru Furnizori (resursele Fondului Global)

.pdf

Кодекс поведения Поставщиков (средства Глобального Фонда)

.pdf

Code of conduct for funds Recipients (Global Fund Resources)

.pdf

Code of conduct for Suppliers (Global Fund Resources)