Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Cerere de oferte pentru selectarea unei companii sociologice pentru efectuarea unui sondaj de opinie

Solicitarea de oferte:                                                                    2021.JHR.EU.02

 
 
Data publicării anunțului:                                                             15 aprilie 2021, ora 00:00
Termenul limită de prezentare a dosarului:                                30 aprilie 2021; ora 13:00
 
Procedura de achiziție:                                                                 Licitație deschisă
Modalitatea de contractare:                                                         Contract de prestări servicii
 
 
Fundația Soros Moldova, anunță un concurs pentru selectarea a unei persoane juridice - companii sociologice în vederea efectuării unui sondaj de opinie publică la nivel național. Sondajul are drept scop măsurarea nivelului de victimizare al populației și al încrederii publice în capacitatea statului de a administra fenomenul infracțional în Republica Moldova.
 
Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în baza contractului de grant Contract de grant ENI/2018/403-953 din 13 decembrie 2018.
 
Obiectivele de bază ale studiului sunt:
  • Identificarea percepției populației despre dinamica criminalității;
  • Cercetarea percepției populației despre gradul de securitate personală și instituțiile care trebuie să-i asigure securitatea
  • Studierea gradului de satisfacție al populației privind activitatea desfășurată de poliție, procuratură, justiție, avocatură, sistemul penitenciar și autorii legislației penale;
  • Cercetarea nivelul de victimizare pe diferite segmente de populație;
  • Identificarea ratei de raportare a infracțiunilor la poliție, impedimente în procesul de raportare, și a gradului de satisfacție al populației de măsurile întreprinse de aceasta;
  • Determinarea eforturilor întreprinse de populație pentru a se proteja de infracțiuni, precum și impactul măsurilor întreprinse;
  • Identificarea evoluției nivelului de victimizare a populației în comparație cu anul 2010, reflectat în ultimul sondaj;[1]
  • Elaborarea unor recomandări practice în vederea sporirii încrederii populației în poliție, îmbunătățirii mecanismului de raportare a infracțiunilor și eficientizării activității organelor de drept.

 

DEPUNEREA DOSARULUI

 
Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:
  • Ofertă tehnică
  • Ofertă financiară.
Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos.
 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 30 aprilie, ora 13.00
 
 
 
 
 
CONTACTE
 
Pentru informații suplimentare tel: 069955014, Mihaela Burduja – directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului: mburduja@soros.md
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 25 aprilie 2021, orele 17:00.