Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Lansarea studiului "Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic

Studiul a fost efectuat în cadrul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, în perioada martie-septembrie 2010 şi include rezultatele cercetării populaţiei şi experţilor. Metodologia cercetării şi raportul de analiză au fost elaborate de Ludmila Malcoci, doctor habilitat în sociologie. Cercetarea în teren a fost realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice CBS AXA, pe un eşantion de 1200 de persoane din 25 de localităţi urbane şi 63 de localităţi rurale.
Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova îşi propune pentru anul 2011 să contribuie la consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării; elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării; încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.