Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Invitație de participare la instruiri în domeniul Poliției Comunitare

Fundația Soros Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, care promovează valorile societății deschise în Moldova. Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) contribuie la dezvoltarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului. DJDO implementează programe orientate spre:

  • Reducerea limitării arbitrare a drepturilor omului;
  • Consolidarea protecției legale a mediului;
  • Protecția drepturilor omului aflat în detenție preventivă;
  • Promovarea independenței și responsabilității judiciare.

Context
Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova implementează proiectul Promovarea activității poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova în baza contractului de grant 2018/403-953 semnat între Delegația Uniunii Europene din Moldova și Fundația Soros Moldova (FSM). În vederea implementării proiectului, la 27 martie 2019 a fost semnat Acordul de Cooperarea dintre FSM și IGP, care prevede realizarea în comun a unui șir de activități.
Obiectivul de bază a proiectului este stabilirea unei cooperări strânse între societatea civilă și Poliție prin promovarea susținerea și implementarea inițiativelor de poliție comunitară în localitățile din Republica Moldova. Astfel, vom crea legături durabile între activitatea polițienească și comunitățile rurale.

Activități
Organizarea seminarelor de instruire pentru grupuri mixte de parajuriști, ONG-urilor locale și polițiștii din localitate (aprilie 2021). Programul de instruire va fi livrat de către experți în poliție comunitară, formatori acreditați de Ambasada Suediei și delegați de către Inspectoratul General al Poliției, cu experiență extinsă în domeniul poliției comunitare. De asemenea, o sesiune a instruirii va include scrierea și managementul proiectelor.
Instruirea va fi urmată de desfășurarea unui program de granturi în domeniul poliției comunitare. În rezultat, vom acorda cel puțin 3 granturi în domeniul poliției comunitare pentru a fi implementate la nivel local (mai 2021).
Instruirile sunt planificate pentru perioada aprilie 2021. Reieșind din situația actuală la nivel național, provocată de riscul sporit de infectare cu virusul Covid-19, instruirile se vor desfășura cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19. Astfel, instruirile vor dura 2 zile, se vor desfășura în grup de maxim 15 persoane per grup, cu aerisirea periodică a încăperilor, cu dotarea participanților cu măști și dezinfectant. De asemenea, instruirile vor fi desfășurate în Chișinău pentru a evita transportarea participanților în afara orașului.

Criterii de eligibilitate
Sunt invitați să participe parajuriștii, persoanele care reprezintă organizații neguvernamentale și activiști civici în domeniul drepturilor omului din Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:

  • sunt motivate să implementeze un proiect de poliție comunitară în localitățile lor;
  • dispun de timpul necesar pentru participarea la instruire interactivă și sunt interesați să aplice cunoștințele obținute în viața comunitară
  • organizația reprezentată desfășoară sau planifică să desfășoare în anul 2021 activități în domeniul promovării drepturilor omului în contact cu poliția
  • sunt activi și implementează sau participă la implementarea proiectelor în domeniul drepturilor omului cu impact local și comunitar.

Depunerea dosarelor
Persoanele interesate sunt invitate să completeze formularul de înscriere și să-l transmită până la 31 martie 2021, ora 14:00.

Pentru informații suplimentare: Mihaela Burduja, Directoare de proiect, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM, e-mail: mburduja@soros.md.