Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs privind selectarea unui asistent/unei asistente de proiect în cadrul Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros. Misiunea Fundației Soros Moldova este să promoveze valorile societății deschise, să sprijine democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Fundația Soros Moldova implementează Proiectul „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile. Proiectul cu durata de 42 de luni este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

În cadrul acestui concurs, urmează să fie selectat un asistent/o asistentă de proiect care va lucra în cadrul Departamentului Sănătate Publică (DSP) și va contribui la implementarea proiectului „Organizațiile societății civile (OSC) acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Tipul contractului: contract individual de muncă cu perioada determinată.

Perioada de angajare: 16 august 2021 – 31 mai 2024

Responsabilități:

 • Oferirea asistenței la elaborarea condițiilor concursurilor publice, a materialelor însoțitoare desfășurate în cadrul proiectului și asigurarea publicării acestora în sursele de informare în masă (panou de informații, presă, pagină web, etc.);
 • Participarea la procesul de efectuare a plăților, evidența obligațiunilor financiare față de parteneri/ organizații beneficiare de granturi;
 • Înregistrarea documentelor relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrarea datelor contabile;
 • Oferirea asistenței necesare pentru pregătirea contractelor de grant sau de prestări servicii;
 • Acordarea asistenței la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor, actelor de recepție, colectarea facturilor etc.;
 • Evaluarea bugetelor solicitărilor de finanțare, pregătirea bugetelor pentru ședințele Juriului/Senatului;
 • Examinarea solicitărilor de modificare de buget în cadrul proiectelor implementate de organizațiile beneficiare de granturi;
 • Verificarea rapoartelor financiare a proiectelor implementate de organizațiile beneficiare de granturi, inclusiv toate documentele contabile primare aferente rapoartelor financiare;
 • Colaborarea cu echipa DSP pentru a realiza strategia Fundației.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii universitare finalizate (licență) în unul din următoarele domenii: finanțe/economie/contabilitate;
 • Utilizator PC avansat, cu abilități de cercetare în mediul online, abilități de utilizare a procesoarelor de text și calcul tabelar (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint și Internet);
 • Cunoașterea fluentă a limbii române și engleze;
 • Gândire analitică, atenție la detalii, capacități de management și responsabilitate;
 • Abilități de comunicare interpersonală
 • Spirit de inițiativă, abilități organizatorice excelente, abilități de a prioritiza, de a realiza sarcini multiple (multitasking) și de a lucra într-un mediu dinamic;
 • Capacități de a lucra cu termene-limite;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Atitudine proactivă, receptivă și flexibilă;
 • Cel puțin 2 ani de experiență anterioară într-un domeniu similar.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul actualizat, cu indicarea a două persoane de referință. Sunt acceptate CV-uri în limba română sau în limba engleză;
 • Scrisoare de intenție, prin care va fi explicat motivul care v-a determinat să aplicați pentru acest post, care sunt competențele și experiența în corespundere cu profilul solicitat, ce așteptări aveți și cum puteți contribui la buna implementare a proiectului. Evitați să repetați informația prezentată în CV. Volumul maxim – 500 cuvinte. Sunt acceptate scrisori de intenție în limba română sau în limba engleză. În scrisoarea de intenție se vor indica obligatoriu așteptările salariale.
 • Copii ale diplomelor de studii
 • Alte documente pe care le considerați relevante (de exemplu, certificatele de absolvire a cursurilor de limbă engleză, contabilitate etc)
 • Fundația își rezervă dreptul să solicite suplimentar alte documente cu privire la activitatea de muncă anterioară.

Fundația poate respinge dosarele incomplete.

Etapele concursului:
1. Preselecția
La această etapă, dosarele vor fi evaluate în baza criteriilor:

 • Integritatea dosarului de aplicare (prezența tuturor documentelor solicitate);
 • Calificarea profesională;
 • Experiența relevantă;
 • Motivația.

Pentru următoarea etapă vor fi contactați doar solicitanții pre-selectați.

2. Proba practică
Doar candidații pre-selectați vor fi invitați la proba practică.

3. Interviul
În dependență de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidații selectați, care vor fi anunțați în prealabil despre data și locul desfășurării interviului.

Evaluarea finală
În urma evaluării prestației candidaților la etapele anterioare, va fi selectat un candidat/o candidată pentru postul de asistent/ă în finanțe.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete până la 02 august 2021, ora 12.00, la: adresa de e-mail: recruitment@soros.md indicând subiectul e-mailului ”DSP_asistent/a de proiect”.
După depunerea dosarului de aplicare, Vă rugăm să vă asigurați că acesta a fost recepționat de către Fundație. În lipsa unei confirmări de recepționare a mesajului, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele care nu au fost recepționate.

Vor fi evaluate doar dosarele complete, depuse până la expirarea termenului limită.

Fundația Soros Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Persoana de contact:
Daniela Leahu, Director de proiect, Departamentul Sănătate Publică, dleahu@soros.md