Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a experţilor/organizaţiilor pentru monitorizarea şi evaluarea implementării reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova

Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare al Fundaţiei Soros - Moldova anunţă concurs de selectare a experţilor pentru evaluarea performanţelor implementării reformei administraţiei publice centrale pentru perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010.

Anterior, în cadrul aceluiaşi program, a fost elaborat raportul "Evaluarea performanţelor implementării strategiei reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova" care a cuprins perioada anilor 2006-2009 şi care poate fi accesat pe www.soros.md (Programul Administraţie Publică şi Buna Guvernare).

În baza metodologiei de evaluare şi monitorizare a procesului de reformă a APC elaborate în acest scop, experţii selectaţi vor evalua 4 componente a reformei pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010:

1. Reorganizarea administraţiei publice centrale
2. Procesul decizional
3. Managementul resurselor umane
4. Managementul finanţelor publice

Pentru a participa la concurs candidaţii vor întruni următoarele criterii:

  • studii superioare în domeniul administrării publice, drept, ştiinţe politice, economie sau alt domeniu relevant;
  • cunoştinţe privind administraţia publică centrală şi în special privind procesul de reformă;
  • experienţă de lucru în cadrul sau în cooperare cu administraţia publică;
  • capacitate de analiză şi evaluare;
  • experienţa anterioară în evaluare şi monitorizare, în special a reformei APC, va constitui un avantaj.

* Nu sunt eligibile aplicaţiile depuse de către funcţionarii publici.

Cei interesaţi vor depune dosarul complet care va conţine:

1. Un CV succint (în cazul organizaţiilor, se va prezenta CV-ul organizaţiei şi CV-urile persoanelor propuse să participe în acest proiect), cu menţionarea a cel puţin 2 persoane de referinţă şi datele de contact ale acestora.
2. Viziunea proprie asupra procesului de reformă, menţionând domeniul în care candidatul ar dori în mod special să se implice (max. 3 pagini).
3. Mostre din rapoarte anterioare de evaluare (max.4-5 pagini).

Dosarul urmează a fi prezentat pînă la 3 septembrie 2010, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară 32, sau prin e-mail, la ocrivoliubic@soros.md şi dbordian@soros.md. Pentru eventuale întrebări ne puteţi contacta la 27 00 31, Olga Crivoliubic – director de program (ocrivoliubic@soros.md) sau Denis Bordian, asistent de program (dbordian@soros.md)