Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Anunţ de angajare a unui Coordonator de program în cadrul Programului Sănătate Publică

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă concurs pentru poziţia de coordonator de program în cadrul Programului Sănătate Publică. Coordonatorul de program, sub supervizarea directă a directorului de Program Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor/activităţilor în domeniul sănătăţii publice cu focalizare pe: sănătatea mintală, îngrijirea paliativă, drept şi sănătate.

Responsabilităţi generale:

Coordonatorul de programe va fi responsabil de implementarea, în conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, a strategiei Programului Sănătate Publică şi de implementarea eficientă a programelor/proiectelor iniţiate conform acestor strategii.

Responsabilităţi specifice:

 • Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică;
 • Participare la elaborarea descrierii generale a programelor/iniţiativelor de program şi compilarea bugetelor corespunzătoare;
 • Monitorizarea situaţiei şi politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare în cadrul Programului Sănătate Publică, precum şi identificarea oportunităţilor pentru intervenţii şi colaborări;
 • Coordonarea activităţilor şi schimbului de informaţie cu alte programe/entităţi care ar contribui la buna realizare a obiectivelor Programului Sănătate Publică;
 • Elaborarea condiţiilor concursurilor publice, a materialelor însoţitoare pentru iniţiativele din domeniu; oferirea consultanţei persoanelor interesate de solicitarea unui grant;
 • Evidenţa mijloacelor financiare în sub-programe şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;
 • Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate cu suportul Programului Sănătate Publică;
 • Menţinerea relaţiilor de comunicare cu experţii şi membrii juriului;
 • Compilarea documentelor de program, rapoartelor anuale de activitate etc.

Condiţii de participare la concurs:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
 • Studii superioare medicale şi/sau în sănătate publică.

Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de activitate în domeniul sănătăţii publice - ar fi un avantaj.

Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.

Aptitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate,spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.

Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

(a) curriculum vitae (CV) actualizat

(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie

la adresa Str.Bulgară 32, Chişinău sau

la adresa electronică lgherman@soros.md nu mai târziu de 30 august 2010, ora 15.00.

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul interviului.