Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unui expert/grup de experţi pentru elaborarea studiului „Potenţialul de dezvoltare al pieței de capital din R. Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între R.Moldova şi Uniunea Europeană”

Programul Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea a studiului „Potenţialul de dezvoltare al pieței de capital din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”

Detalii sunt oferite în termenii de referinţă.

Obiectivul general este evaluarea impactului încheierii Acordului de liber schimb aprofundat și comprehensiv între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţii de capital din Moldova.

Cerinţe faţă de aplicant:

  • studii superioare în domeniul studiilor europene, relaţiilor internaţionale, ştiinţelor economice şi sociale, sau alte domenii relevante;
  • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de comerţul internaţional pentru servicii şi relaţii economice internaţionale, procesul de integrare europeană, politici europene în domeniul pieţei de capital, inclusiv acorduri de liber schimb cu alte ţări;
  • cunoaşterea domeniului de politici publice, piața de capital şi integrare europeană a Republicii Moldova;
  • participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local constituie un avantaj.

Abilităţi:

  • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
  • abilităţi excelente de auto-organizare
  • abilităţi bune de comunicare
  • abilităţi de scriere a studiilor analitice
  • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, până la data de 30 septembrie 2010, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, cu menţiunea denumirii complete a studiului.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programul Iniţiative Europene, ocrivoliubic@soros.md.

Termenii de referinţă (PDF)