Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de angajare a unui Coordonator de Program în cadrul Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare

Anunţ valabil pînă la 15 octombrie 2010

Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Studii universitare în administraţie publică, drept, economie, ştiinţe sociale, sau alt domeniu relevant;
 • Capacităţi organizatorice;
 • Abilităţi analitice, inclusiv abilităţi de elaborare a rapoartelor / rezumatelor / analizelor;
 • Abilităţi de lucru în echipă şi independent;
 • Cunoaşterea obligatorie a limbilor Română şi Engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Experienţa de lucru în cadrul unei organizaţii donatoare sau / şi experienţa de lucru cu administraţia publică locală şi centrală constituie un avantaj.

Principalele responsabilităţi:

 • Să promoveze în cadrul Programului strategia generală a Fundaţiei şi s-o aplice în funcţionarea programelor ce ţin de domeniul respectiv.
 • Să contribuie la elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor şi iniţiativelor administrate de program, inclusiv legate de componenta financiară.
 • Să contribuie la elaborarea termenilor de referinţă pentru concursurile publice, a materialelor însoţitoare pentru programele din domeniu şi să asigure transmiterea acestora în sursele de informare în masă (panou de informaţii, presă, pagină web etc.).
 • Să ofere consultanţă persoanelor interesate în solicitarea unui grant.
 • Să ţină evidenţa mijloacelor financiare în program şi a obligaţiilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate.
 • Să monitorizeze executarea de către beneficiari a condiţiilor şi termenelor contractelor de grant.

Detalii referitoare la activitatea Programului Administraţie Publică şi Buna Guvernare puteţi obţine pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova, www.soros.md
Persoanele interesate vor prezenta dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Chişinău str. Bulgară 32, sau trimite prin e-mail, la adresa Directorului de Program, Olga Crivoliubic ocrivoliubic@soros.md, pînă la 15 octombrie 2010.

Dosarul de aplicare va conţine:

 • CV-ul aplicantului (inclusiv datele de contact a două persoane de referinţă)
 • o scrisoare de motivare (menţionînd aşteptările salariale).

Vor fi invitaţi la interviu doar aplicanţii care vor corespunde cerinţelor de calificare.