Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Prezentarea studiului „Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”

 Pe data de 12 octombrie 2010 a avut loc prezentarea studiului „Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”, elaborat de către expertul independent, dl Radu Bezniuc, la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Programului Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova.

Obiectivul general al acestui studiu este evaluarea impactului încheierii Acordului de Liber Schimb Comprehensiv şi Aprofundat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţei de servicii de transport aerian din Moldova.

Principalele concluzii formulate de către expert sugerează că liberalizarea pieței transportului aerian va crea condițiile pentru sporirea gradului de concurență dintre companiile aeriene și va permite accesul operatorilor low cost pe piața din Republica Moldova. Acest tip de companii aeriene este considerat generator principal de creștere a traficului de pasageri.

Marii câștigători ai liberalizării vor fi pasagerii și aeroporturile din Moldova. Marii perdanți ai procesului de liberalizare vor fi operatorul naționali și transportul terestru de pasageri.
Liberalizarea va stimula dezvoltarea aeroporturilor regionale și reprezintă ”o nouă șansă” pentru aeroporturile din Bălți, Mărculești sau Cahul.

Alinierea la acquis-ul comunitar va solicita în primul rând realizarea reformei instituționale din domeniul transportului aerian.

În procesul de liberalizare al pieței transportului aerian va fi necesară adoptarea unei reforme coerente a sectorului transporturilor aeriene care ar promova libera circulație a serviciilor de transport, eliminarea obstacolelor din calea libertății de stabilire și ar armoniza reglementările naționale cu regulile comune stabilite prin Acordul Multilateral privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație.

Reforma instituţională urmează a fi realizată consecvent prin:
1. modificarea legii aviaţiei civile şi legii privind securitatea aeronautică în conformitate cu Codul aeronautic tip elaborat de ICAO;
2. separarea din punct de vedere al ariei de responsabilitate a celor două componente ale aviației civile: Siguranţa şi Securitatea Aeronautică (1) şi Politica Comerciala în domeniul Aeronautic (2).

Modernizarea infrastructurii aeroportuare va reprezenta elementul de bază al reformei ”la sol”. Pe lângă sporirea capacităților de procesare a traficului de pasageri din aeroportul Chișinău, (renovarea pistei de decolare-aterizare, renovarea peronului) va fi solicitată și o modernizare a aeroportului din Bălți, ca fiind cel mai pregătit la moment pentru operarea curselor comerciale.

În cazul liberalizării pieței, competiția acerbă și reducerea semnificativă a veniturilor pot stimula mobilizarea în interiorul companiei naționale de stat a eforturilor de optimizare a costurilor și sporire a eficienței. Optimizarea și reducerea obiectivă a costurilor companiilor aeriene de stat poate reprezenta o soluție de supraviețuire pentru acest tip de operatori aerieni.

Atenuarea impactului negativ pe care îl va avea liberalizarea asupra operatorilor aerieni naționali se poate face prin creșterea flexibilității companiilor aeriene (politica de reorganizare a fiecărui operator), prin preluarea modelului de operare low-fare și diversificarea surselor de venituri.
Odată cu liberalizarea accesului la Zona Europeană Comună de Aviație, companiile aeriene din Republica Moldova vor avea și alte oportunități de dezvoltare, având posibilitatea să opereze pe piețe noi.

La prezentare au participat reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, Aeroportului Internaţional Chişinău, Companiilor aeriene din Republica Moldova, misiunilor diplomatice.