Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Studierea experienţei letone în prevenirea delincvenţei juvenile

În luna mai a.c. Institutul de Reforme Penale lansează proiectul „Consolidarea parteneriatelor locale în vederea prevenirii delincvenţei juvenile”, care va fi implementat în colaborare cu Asociaţia Psihologilor Specializaţi în Adicţii din Letonia. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Soros-Letonia.

Proiectul va demara cu organizarea vizitei de studiu în Letonia în perioada 24-28 mai a.c., în cadrul căreia experţi, reprezentanţi ai autorităţilor şi ONG-urilor de profil vor avea posibilitate să participe la un schimb de experienţă în vederea familiarizării cu modalităţile de edificare a unui parteneriat viabil între autorităţile publice locale, profesori şi părinţi, asistenţi sociali şi poliţişti în identificarea unor măsuri eficiente de prevenire a delincvenţei juvenile, inclusiv rolurile şi competenţele ce le revin tuturor actorilor implicaţi în cadrul acestor parteneriate.

Proiectul se va încheia cu o vizită de studiu în Moldova a experţilor şi reprezentanţilor ONG-urilor din ţările UE pentru a lua cunoştinţă de situaţia în domeniu din ţara noastră, finalizându-se cu organizarea unei Mese rotunde „Bunele practici în prevenirea delincvenţei juvenile: experienţa ţărilor UE şi dificultăţi întâmpinate de Republica Moldova”. În cadrul acestei întruniri participanţii la eveniment vor avea posibilitate să se familiarizeze cu experienţa acumulată în ţările-participante şi să identifice măsuri eficiente de prevenire a delincvenţei juvenile prin diversificarea serviciilor sociale pentru copiii cu comportament deviant şi integrarea acestora în societate.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe Ion Graur, coordonatorul proiectului, la adresa ion.graur@gmail.com.