Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurenţa – un instrument ce poate contribui la reducerea preţurilor biletelor de avion din şi spre Republica Moldova

O Lege a aviaţiei civile, care să reglementeze activitatea întreprinzătorilor din acest domeniu, îmbunătăţirea mediului competiţional, transparenţă în calcularea taxelor aeroportuare, precum şi reanimarea tehnică a aeroporturilor regionale sunt câteva din condiţiile care pot determina reducerea preţurilor la biletele de avion din R. Moldova până la liberalizarea pieţei serviciilor de transport aerian din ţara noastră. Recomandările sunt menţionate în studiul "Rezervele pieţei serviciilor de transport aerian de pasageri din R. Moldova din perspectiva reducerii preţurilor la biletele de avion", elaborat de expertul independent Radu Bezniuc, la iniţiativa şi cu susţinerea financiară din partea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Chiar dacă în momentul semnării acordului Global de transport aerian dintre R. Moldova şi Uniunea Europeană, piaţa serviciilor de transport aerian se va liberaliza, studiul prezent şi-a propus să identifice mecanismele curente disponibile, dar nevalorificate, care ar putea determina micşorarea preţurilor la biletele de avion.

Printre aceste mecanisme se numără şi legislaţia actuală în domeniul aviaţiei civile. Potrivit expertului, normele conţinute în textul Legii aviaţiei civile reglementează aproape integral aspectele legate de exerciţiul puterii publice asupra spaţiului aerian, structura instituţiilor juridice din domeniul aviaţiei civile şi organizarea sistemului de asigurare a siguranţei zborurilor, dar nu şi condiţii pentru activitatea de întreprinzător. Or, comercialul rămâne în afara perimetrului de incidenţă a Legii.

Ţinând cont de intenţia declarată a R. Moldova de accedere la spaţiul european comun de aviaţie, este importantă realizarea reformei instituţionale, care ar defini în mod clar formula şi competenţele aparatului regulator pentru fiecare componentă a domeniului aviaţiei civile. În acest context, studiul recomandă diferenţierea aspectelor ce ţin de siguranţa şi securitatea zborurilor, practicile companiilor aeriene, preţurile, taxele de aeroport şi drepturile pasagerilor.

În prezent, asistăm la o reglementare restrictivă a pieţei transportului aerian din R. Moldova. Schema de împărţire a pieţei serviciilor de transport aerian de pasageri este fundamentată pe principiul „Primul venit – primul desemnat”. Implicit, statul apare involuntar drept susţinător al unui model de concurenţă neloială”, susţine Radu Bezniuc în cadrul studiului „Rezervele pieţei serviciilor de transport aerian de pasageri din R. Moldova din perspectiva reducerii preţurilor la biletele de avion”.

Potrivit lui, o lege favorabilă creării condiţiilor de acces liber pe piaţa serviciilor de transport aerian pentru orice companie aeriană, va stimula creşterea gradului de concurenţă dintre actorii de pe piaţă. Totuşi, de condiţii echitabile pe piaţa aeriană vor beneficia nu doar companiile comerciale, ci şi consumatorul final, deorece competiţia va determina reduceri importante ale preţurilor la biletele de avion şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.

Un exemplu relevant şi recent al impactului competiţiei dintre companiile aeriene asupra preţurilor la biletele de avion este cel al zborurilor Chişinău-Istanbul. Menţionăm că pe acest segment de piaţă, unde deja erau prezente alte două companii: Air Moldova şi Turkish Airlines, la 15.09.2010 a intrat şi operatorul naţional Moldavian Airlines. Astfel, pentru rezervarea din 06.06.11, zbor dus-întors Chişinău-Istanbul-Chişinău, cu plecare pe 17.08.11 şi retur pe 24.08.11, oferta de preţuri este: Moldavian Airlines - 186 euro, Air Moldova - 279 euro, Turkish Airlines - 283 euro. Diferenţa procentuală dintre oferta cea mai scumpă şi oferta cea mai ieftină este de 34%. Această cifră reprezintă un exemplu vădit al impactului sporirii gradului de competiţie asupra preţului la biletele de avion, înregistrat pe piaţa autohtonă a serviciilor de transport aerian, pentru o destinaţie concretă şi cu evoluţie vizibilă.

În vederea reducerii preţurilor la biletele de avion până la liberalizarea de facto a pieţei serviciilor de transport aerian din ţara noastră, expertul Radu Bezniuc, în cadrul studiului „Rezervele pieţei serviciilor de transport aerian de pasageri din R. Moldova din perspectiva reducerii preţurilor la biletele de avion”, oferă următoarele recomandări factorilor de decizie din domeniul aviaţiei civile:

1. Crearea cadrului normativ echitabil şi transparent privind accesul operatorilor aerieni pe piaţa serviciilor de transport aerian din R. Moldova, în condiţiile limitărilor existente ale sistemului acordurilor bilaterale
2. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor poate iniţia renegocierea acordurilor bilaterale pentru anumite destinaţii, pentru a asigura liberalizarea graduală a pieţei serviciilor de transport din RM. În acest mod, se va evita „şocul” probabil pentru operatorii naţionali privind pierderea semnificativă a ponderii pe anumite pieţe
3. Aeroportul Chişinău va asigura transparenţă în calcularea taxelor aeroportuare şi va respecta solicitarea operatorilor aerieni de a aplica un profit rezonabil pentru serviciile prestate
4. Operatorii aerieni naţionali vor examina posibilitatea mutării zborurilor pe aeroporturile secundare (Bălţi, Mărculeşti, Cahul), în cazul unui trafic intens point-to-point, în vederea reducerii costurilor de operare