Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Programul Buna Guvernare anunță concurs de selectare a unei companii specializate/organizaţii pentru elaborarea studiului „Conflictul de interese și regimul de incompatibilități în instituţiile administraţiei publice locale din Republica Moldova

Obiectivul general al serviciilor de consultanţă solicitate va fi efectuarea unei analize ample şi revizuirea cadrului legal şi instituţional al Republicii Moldova privind gestionarea conflictului de interese şi a regimului de incompatibilități în serviciul public la nivelul administraţiei publice locale, în contextul procesului de descentralizare.

Subiectele care vor fi cercetate se vor referi la elaborarea cadrului conceptual, regulator şi de politici pentru:
• Perfecţionarea gestionării situaţiilor de conflict de interese şi a incompatibilităţilor în serviciul public la nivelul administraţiei publice locale.
• Clarificarea cadrului legal şi normativ privind regimul de incompatibilităţi în serviciul public.

Profilul companiei/organizației:
Organizațiile cointeresate trebuie să întrunească următoarele criterii:
• Să fie o entitate juridică înregistrată legal;
• Experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de administrația public locală, regimul incompatibilităților și conflictul de interese;
• Să dispună de capacități tehnice și resurse umane suficiente pentru a îndeplini cu succes sarcina stabilită, sau capacitățile de a subcontracta consultanții externi locali și/sau internaționali;
• Participarea în echipă a experților străini va constitui un avantaj semnificativ;
• Abilitatea demonstrată de a gestiona corect și responsabil un contract/grant oferit de donator;
• Experții calificați, având:
• Studii avansate în domeniile administrației publice, politicilor publice, dreptului, alte domenii relevante și/sau experiența profesională în aceste domenii;
• Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domenii relevante;
• Cunoașterea profundă a funcționării administrației publice locale, procesului decizional la nivel local, management-ului public, dreptului administrativ, inclusiv publicații în aceste domenii sau domenii conexe;
• Cunoașterea profundă a contextului local al administrației publice din Moldova;
• Experiența de lucru regională va constitui un avantaj;
• Abilităţi profunde de analiză şi sistematizare, abilităţi de scriere a studiilor analitice;
• Abilităţi bune de comunicare pentru colaborare cu reprezentanții autorităților publice;
• Cunoașterea limbilor engleză și rusă va constitui un avantaj.

Detaliile privind condițiile concursului sunt oferite în termenii de referință de mai jos. 

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză până la data de 10 octombrie 2011, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Diana Zaharia, Coordonator de Program, dzaharia@soros.md
 

Termenii de referință (PDF 230kb)