Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici în Chişinău

În cadrul procesului de elaborare, examinare şi aprobare a bugetului mun. Chişinău pentru 2011 nu au fost respectate prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional. Procesul de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice nu are loc în condiţii de transparenţă maximă. Sistemul de asistenţă socială din municipiul Chişinău este marcat de un grad scăzut de deschidere pentru colaborare şi control public din partea conducerii Direcţiei Generale Asistenţă Socială. Acestea sunt doar câteva dintre constatările ce se regăsesc în primul raport privind activitatea echipei de monitorizare a utilizării banilor publici în mun. Chişinău, în perioada iunie-august 2011. Echipa de monitorizare a fost formată în cadrul proiectului „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi”, implementat de Asociaţia Presei Independente, cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Timp de trei luni, echipa de monitorizare din Chişinău a urmărit şi evaluat gradul de transparenţă a utilizării finanţelor publice de către autorităţi, informarea locuitorilor municipiului despre procesul de elaborare a bugetului local, corectitudinea executării bugetului şi eficienţa utilizării banilor publici. De asemenea, au fost implementate activităţi de monitorizare selectivă a eficienţei utilizării banilor publici în sistemul educaţional şi cel de asistenţă socială din Chişinău.

În urma monitorizării, s-a stabilit că în procesul de elaborare, examinare şi aprobare a bugetului mun. Chişinău pe anul 2011 nu au fost respectate prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional, care obligă autorităţile să implice cetăţenii şi părţile interesate în procesul de luare a deciziilor. Pe pagina web oficială a municipalităţii nu au fost publicate proiectele de documente, note informative, analize sau alte informaţii despre proiectul bugetului municipal, nu au fost organizate dezbateri sau audieri publice la nivelul municipalităţii, sondaje sau alte tipuri de consultări cu locuitorii sau grupurile interesate. Nici după aprobarea bugetului, autorităţile municipale nu asigură transparenţa utilizării banilor publici la nivelul cerut de lege.

Totodată, a fost remarcată necesitatea eficientizării controlului asupra corectitudinii utilizării banilor publici alocaţi sistemului educaţional din Capitală: „Procesul de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor publice nu are loc în condiţii de transparenţă maximă, motiv pentru care persistă percepţia lipsei de echitate şi a corupţiei la desfăşurarea licitaţiilor publice. Acest fapt cauzează neîncrederea populaţiei în autorităţile publice şi în capacitatea acestora de a asigura eficienţa utilizării banilor publici”, explică Petru Macovei, directorul executiv al API.

Raportul de monitorizare mai arată că sistemul de asistenţă socială din mun. Chişinău este marcat de un grad scăzut de deschidere pentru colaborare şi control public din partea conducerii Direcţiei Generale Asistenţă Socială. Beneficiarii serviciilor sociale la domiciliu nu-şi cunosc drepturile, lucrătorii sociali nu reuşesc să ofere servicii de calitate din cauza numărului mare de beneficiari care-i revin unui lucrător, iar fişa de post pentru această categorie de angajaţi necesită revizuire.

În urma acestor constatări, echipa de monitorizare a identificat un şir de recomandări pentru a spori transparenţa procesului bugetar şi corectitudinea utilizării banilor publici în domeniile monitorizate. Astfel, autorităţilor municipale li se recomandă elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiuni privind asigurarea transparenţei procesului bugetar şi a utilizării banilor publici; un plan de consultări publice; crearea pe interfaţa paginii web a unui compartiment distinct dedicat finanţelor publice locale.

În plus, se menţionează necesitatea revizuirii planificării achiziţiilor de bunuri, lucrărilor şi serviciilor în sistemul educaţional, asigurând conformarea acestora cu necesităţile reale ale instituţiilor subordonate; asigurarea transparenţei maxime a procesului de achiziţii publice şi consultarea obligatorie a opiniei beneficiarilor finali ai achiziţiilor. Raportul recomandă şi crearea şi actualizarea permanentă a unei pagini web oficiale a Direcţiei Generale Asistenţă Socială, precum şi inaugurarea unei linii telefonice speciale, la care ar putea suna şi obţine informaţii competente beneficiarii de asistenţă socială la domiciliu.

Proiectul „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi” este o parte componentă a campaniei „Cere socoteală pentru banii publici!” şi îşi propune să consolideze procesul participativ la nivel local, prin promovarea practicilor pozitive de implicare a cetăţenilor şi a reprezentanţilor ONG-urilor în monitorizarea eficienţei utilizării banilor publici. Monitorizarea este realizată de grupuri mixte, formate din jurnalişti, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi cetăţeni din municipiile Chişinău şi Bălţi, care urmăresc desfăşurarea procesului bugetar şi utilizarea banilor publici în aceste localităţi, inclusiv transparenţa procesului bugetar, eficienţa planificării, calitatea serviciilor prestate şi opiniile locuitorilor despre eficienţa cheltuielilor din banii publici.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta API la nr. de tel.: 22-09-96