Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

83,5% din populaţie consideră că direcţia în care merg lucrurile în Republica Moldova este greşită

Fundaţia Soros-Moldova a sprijinit financiar o nouă ediţie a Barometrului de opinie publică, implementat de Institutul de Politici Publice. Studiul a fost realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”. Sondajul a fost efectuat în perioada 22 octombrie – 6 noiembrie 2011, pe un eşantion de 1113 persoane din 99 localităţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova (cu excepţia regiunii transnistrene), eroarea maximă de eşantionare fiind de ± 3%.

Potrivit rezultatelor sondajului:

• Majoritatea populaţiei (83,5%) consideră că direcţia în care merg lucrurile în R. Moldova este o direcţie greşită. Ponderea persoanelor de această părere a crescut cu 19% faţă de studiul din mai 2011, atingând cel mai înalt nivel al nemulţumirii înregistrat vreo dată în măsurările în cadrul Barometrului.

• Populaţia rămâne preponderent nemulţumită de activitatea conducerii ţării în domeniile principale ale vieţii sociale: salarii (92%), locuri de muncă (90%), nivelul de trai (86%); precum şi în o serie de alte domenii, cum sunt combaterea corupţiei (88%), pensii (85%), industrie (83%), soluţionarea conflictului transnistrean (82%), agricultură (78%), asistenţa medicală (74%). Ponderea populaţiei nemulţumite de starea de lucruri în domeniile menţionate se află în creştere lentă pe parcursul ultimului an. Comparativ cu studiul din mai 2011 nivelul de satisfacţie vis-a-vis de starea lucrurilor în domeniile menţionate a scăzut cu 3-5 puncte procentuale.

• 71% din populaţie nu este mulţumită de actuala situaţie economică a ţării, 32% din populaţie consideră că situaţia economică a rămas neschimbată comparativ cu anul trecut, iar 51% susţin
că pe parcursul anului situaţia economică din ţară a devenit mai proastă. Ponderea acestora în totalul respondenţilor a crescut cu 11% faţă de barometrul precedent.

• Referindu-ne la perspectivele pentru anul viitor ale economiei naţionale constatăm că doar 22% de respondenţi înclină spre aprecieri optimiste. Nu se aşteaptă la schimbări a situaţiei economice în anul care vine 27%, iar circa 32% din populaţie privesc cu suspiciune spre viitor, considerând că situaţia economică în anul viitor va fi mai rea decât în prezent. Ponderea celor ce împărtăşesc previziuni pesimiste înregistrează o creştere cu 5% faţă de mai 2011.

• Măsurile principale pentru redresarea situaţiei social-economice a ţării, văzute de populaţie, înregistrează anumite schimbări în preferinţe. Dacă în mai 2011 mecanismul de redresare a situaţiei economice a fost privit în primul rând prin prisma dezvoltării industriale (41%), în noiembrie 2011 cei mai mulţi respondenţi au indicat necesitatea îmbunătăţirii mecanismului de funcţionare a legilor (42%, faţă de 36% în mai. Pe al doilea loc se plasează opţiunea conform căreia schimbarea conducerii ţării ar fi necesară pentru îmbunătăţirea situaţiei socialeconomice (32%, cu o creştere de 5 la sută faţă de mai 2011). Şi doar pe locul trei şi patru se situează mecanismele de ordin economic – atragerea mai multor investiţii (31%) şi dezvoltarea întreprinderilor industriale (31%).

Fundaţia Soros-Moldova pledează pentru reflectarea corectă şi transparentă a vieţii social-politice şi economice şi asigurarea accesului la informaţie pentru societatea civilă. În acest scop, începând cu anul 1998 a fost lansat programul de cercetare a opiniei publice – „Barometrul opiniei publice din Moldova”. Primele două sondaje au fost efectuate pe parcursul anului 1998. Următoarele au fost organizate de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova în august 2000, iar ulterior în primăvara şi toamna fiecărui an în perioada 2001 – 2011.

Tematica cercetărilor efectuate a inclus: opţiuni politice, popularitatea şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, nivelul de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, alte teme de interes major.