Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Mai multă transparenţă în gestionarea bugetului public

Bugetul public naţional şi utilizarea patrimoniul public influenţează în mare măsură bunăstarea fiecăruia dintre noi. Însă, modalitatea de formare a bugetului şi cheltuire a banilor publici nu este mereu clară şi adesea ridică multe semne de întrebare cu privire la corectitudinea şi eficienţa acestora. Mai mult decât atât, constatările din rapoartele Curţii de Conturi sugerează că formarea şi utilizarea resurselor publice sunt afectate de un şir de încălcări şi lacune semnificative ce aduc sau comportă un risc sporit de prejudiciere a intereselor publice.

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova sprijină financiar „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat de către Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP. În cadrul evenimentului de lansare au fost discutate prevederile proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2012 şi rapoartele Curţii de Conturi pentru trimestrul III. Discuţiile privind proiectul bugetului pentru anul 2012 s-au axat pe subiecte ce vizează protecţia socială a grupurilor vulnerabile, sănătatea, educaţia, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a agriculturii. Drept punct de reper al discuţiilor au servit “Nota analitică a proiectului legii bugetului de stat pentru 2012: advocacy pentru finanţare mai bună a unor sectoare prioritare” şi „Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul III 2011”.

Nota analitică prezintă o analiză a prevederilor proiectului bugetului de stat pentru anul 2012 pentru a elucida în ce măsură bugetul reflectă priorităţile de dezvoltare durabilă şi inclusivă a societăţii. În acest sens au fost selectate cinci domenii de analiză: protecţia grupurilor sociale, sănătate, educaţie, întreprinderile mici şi mijlocii şi agricultura.

Sinteza conţine concluziile în urma examinării a zece rapoarte din douăzeci publicate de Curtea de Conturi în trimestrul III al anului în curs. O parte din rapoartele analizate s-au referit la auditul bugetului raional pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public pentru raioanele Drochia, Ungheni, Orhei, Anenii Noi, Cimişlia, Donduşeni şi Floreşti, precum şi la auditul formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010. Cele mai frecvente iregularităţi admise de administraţiile publice locale şi cu un impact considerabil, ţin de salarizare, achiziţii publice şi realizarea reparaţiilor capitale şi investiţii. Alte două rapoarte analizate au vizat auditul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” şi a S.A. „Moldova-Film”. Printre principalele iregularităţi referitoare la întreprinderile publice menţionate se numără cele ce ţin de asigurarea integrităţii patrimoniului public, efectuarea procurărilor şi atingerea obiectivelor pentru care întreprinderile au fost create.