Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Transfer de cunoştinţe şi experienţă din România pentru managementul academic în domeniul studiilor europene din R. Moldova

Prorectorii, decanii şi şefii de catedră din cadrul instituţiilor superioare din R. Moldova au întreprins o vizită de schimb de experienţă privind managementul universitar în domeniul studiilor europene în universităţile din România, în perioada 14-18 noiembrie a.c. Activitatea a făcut parte din proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”, implementat în perioada martie – decembrie, 2011, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, în parteneriat cu Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. Proiectul este susţinut financiar de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Fundaţia Soros România.

În cadrul vizitei au participat 17 persoane, printre care factori de decizie din cadrul Ministerului Educaţiei din R. Moldova, profesori universitari cu funcţii de management academic în domeniul studiilor europene şi asigurării calităţii, dar şi experţi în domeniul politicilor educaţionale şi în procesul de aprofundare a relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Agenda a inclus vizite de lucru, de documentare şi informare la următoarele instituţii şi universităţi: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Româno-Americană, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Ministerul Afacerilor Europene, Institutul European din România, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Centrul Român de Politici Europene.

Potrivit dnei Nadejda Velişco, Şefa Direcţiei de învăţământ superior din Republica Moldova, în cadrul vizitei, o valoare adăugată, semnificativă pentru participanţi a fost adusă de cunoaşterea activităţii Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării: „Noua metodologie de finanţare a învăţământului superior, poziţionarea cercetării în raport cu aceasta, clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii pot constitui repere importante pentru construirea noului Cod al educaţiei din Republica Moldova”.

Proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova” propune generarea unei noi abordări de formare a cadrelor didactice universitare în domeniul studiilor europene care predau în universităţile din R. Moldova, printr-o serie de activităţi de informare prin schimb de experienţă şi acces la exemple de bună practică care s-au desfăşurat în intervalul martie-noiembrie 2011. La începutul lunii decembrie, la Chişinău va avea loc conferinţa de totalizare a rezultatelor şi a impactului generat de proiect.

Alte materiale şi declaraţii din cadrul vizitei pot fi furnizate la cerere, apelând: Olga Crivoliubic, Directoarea Programului Buna Guvernare, tel. 27-00-31, ocrivoliubic@soros.md.