Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Informaţia urbanistică, accesibilă în regim on-line

Chişinăuienii pot afla acum în regim online regimul funciar al oricărui teren din raza mun. Chişinău. Toată informaţia poate fi accesată pe pagina web www.map.chisinau.md, lansată de Primăria capitalei, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare şi PNUD-Moldova.

Accesând baza de date, utilizatorul poate afla următoarea informaţie urbanistică: baza de date geo-spaţiale a oraşului Chişinău, regimul funciar al oricărui teren din raza Chişinăului (proprietate, posibilitatăţi de construcţie, destinaţia terenului, parametrii urbanistici de bază), dar şi la informaţia care se conţine în Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism, riscuri naturale (alunecări de terenuri, zone inundabile, zone sesmice), hotarele centrului istoric şi monumentele de arhitectură.

De asemenea, portalul www.map.chisinau.md permite căutărea după adresa juridică şi imprimarea informaţiei complete pentru adresa indicată. În plus, pagina web menţine standardul european WMS pentru schimbul de date geospaţiale cu instituţiile care utilizează GIS-ul în activitatea lor profesională.

Platforma on-line este recomandată atât cetăţenilor pentru informare, cât şi specialiştilor în domeniu – arhitecţi, constructori, dezvoltatorilor imobiliari sau investitorilor.