Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Funcţionarul public - între conflicte de interese şi incompatibilităţi

Marţi, 26 iunie, a fost lansat studiul „Conflictul de interese şi incompatibilităţi în instituţiile administraţiei publice locale din Republica Moldova”, elaborat de către IDIS "Viitorul", la iniţiativa şi cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, în cadrul proiectului „Susţinerea elaborării studiilor de politici publice”. Experţii IDIS au propus o serie de recomandări atât în plan legislativ, cât şi sub aspectul modificărilor cadrului regulator şi de politici privind soluţionarea problemei conflictelor de interese şi incompatibilităţi în instituţiile administraţiei publice locale.

O problemă deosebită care priveşte alesul local sau funcţionarul public pe parcursul exercitării atribuţiilor sale se referă la apariţia incompatibilităţii şi a conflictului de interese. Potrivit datelor Direcţiei investigaţii generale a Procuraturii Generale a Republicii Moldova, în timpul controalelor a fost scos la iveală un număr enorm de cazuri de incompatibilităţi pentru funcţiile publice, când conducătorii administraţiei locale ocupau concomitent alte funcţii şi desfăşurau alte activităţi, inclusiv deţineau funcţii în organele de conducere ale structurilor comerciale.

Drept exemple de incompatibilitate, potrivit actualelor reglementări din legislaţia naţională, sunt: mandatul alesului local este incompatibil cu poziţia de funcţionar public în cadrul oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, iar preşedintele şi vicepreşedintele raionului nu au dreptul să deţină sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice formă de organizare juridică.

În domeniul conflictelor de interese, studiul realizat de IDIS „Viitorul” arată că cele mai multe astfel de cazuri se înregistrează în momentul atribuirii sectoarelor de teren din intravilan pentru construcţia caselor de locuit, în cazurile de vânzare a terenurilor aferente construcţiilor, de construcţie a caselor de locuit şi a diferitor edificii cu altă destinaţie decât cea locativă şi în cazurile de obţinere a fondurilor şi a diferitor surse financiare şi materiale.

Autorii abordează şi lacunele care există în domeniul descentralizării. Potrivit lor, pentru a obţine anumite beneficii şi avantaje, nu neapărat personale, în favoarea raionului ori comunităţii ce o reprezintă, sunt necesare conexiuni puternice pe linie de partid ori relaţii personale deosebite cu decidenţii politici.

Din acest moment, încep toate problemele care se referă la conflictele de interese, precum repartizarea ori achiziţionarea anumitor bunuri materiale, în care liderii locali ţin cont de interesele partidului ori de relaţiile de prietenie şi rudenie. Similar, incompatibilităţile de genul „primar şi consilier local” sau „preşedinte şi consilier raional”, în unităţile administrativ-teritoriale rămân „neobservate” de responsabili tot din cauza anumitor considerente de partid, ori datorită relaţiilor neformale şi conexiunilor de amiciţie care, evident, „nu pot fi anulate” de legislaţia în vigoare.

Astfel, lipsa descentralizării şi desconcentrării face ca aleşii locali şi funcţionarii publici să devină responsabili, în primul rând, în faţa partidului şi liderilor de partid care promovează respectiva candidatură şi mai puţin în faţa cetăţeanului.

Printre factorii care contribuie la persistenţa acestor fenomene, se numără:

  • modificarea frecventă a legislaţiei în domeniul administraţiei publice locale prin care se stabilesc competenţele şi raporturile dintre diferite niveluri administrative;
  • legea privind finanţele publice locale, care nu stabileşte un mecanism clar privind acoperirea financiară pentru funcţiile delegate, modul prin care sunt estimate cheltuielile şi modalitatea de delegare a atribuţiilor către autorităţile locale, dar şi consecinţele neexecutării atribuţiilor delegate neacoperite financiar;
  • lipsa transparenţei decizionale în activitatea administraţiei publice;
  • lipsa în legislaţie a modurilor de soluţionare a situaţiilor de incompatibilitate
  • lipsa în cadrul legislativ a prevederilor cu referire la sancţiunile pentru consiliile localre care nu examinează situaţiile de incompatibilitate, în termenele prevăzute de lege.

În final, experţii IDIS au propus o serie de recomandări privind modificarea legislaţiei Republicii Moldova, pentru ca aceasta să fie coerentă şi să nu lase loc de interpretări şi excepţii: aprobarea unei politici naţionale de prevenire şi remediere a conflictelor de interese şi a regimului de incompatibilităţi în cadrul autorităţilor publice locale; revizuirea cadrului legislativ relevant în domeniul conflictului de interese şi regimului de incompatibilităţi; instituirea (numirea) unui organ de stat independent cu mandat larg în domeniul prevenirii şi investigării cazurilor de conflict de interese şi a regimului de incompatibilităţi.

Propunerile de legiferare înaintate de IDIS „Viitorul” au fost prezentate şi sunt examinate de Comisia Juridică şi Imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova şi Direcţia juridică a Secretariatului Parlamentului.