Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Transparenţa bugetară: transformând-o din povară în oportunitate

Cercetarea realizată de EXPERT-GRUP pe baza unei metodologii internaţionale arată că nivelul de transparenţă bugetară în Moldova poate fi evaluat cu 60 de puncte din 100 posibile, nivel similar cu cel al României, Ucrainei şi Federaţiei Ruse. Acest calificativ plasează Moldova la limita dintre categoria de ţări „cu o informaţie puţin dezvăluită” şi cea „cu o dezvăluire semnificativă”. Deşi Moldova a realizat progrese în asigurarea transparenţei, aceasta poate fi îmbunătăţită esenţial cu relativ puţine eforturi.

La 19 iulie 2012, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a organizat masa rotundă „Transparenţa procesului bugetar în Republica Moldova”. Printre întrebările-cheie care au figurat pe agenda evenimentului au fost: De ce transparenţa bugetară este imperativă pentru o bună guvernare în Moldova? Cât de deschis este procesul bugetar pentru participarea publicului moldovenesc? Cum poate fi îmbunătăţit nivelul de transparenţă bugetară şi ce are de câştigat din aceasta guvernul şi societatea? De ce avem nevoie de un Buget pentru Cetăţeni?

În cadrul evenimentului, au fost prezentate două rapoarte elaborate de EXPERT-GRUP: „Evaluarea Transparenţei Procesului Bugetar” şi „Analiza Raportului de executare a bugetului de stat pe anul 2011”. Primul raport estimează că nivelul de transparenţă bugetară în Moldova este puţin mai înalt decât în asemenea ţări ca România, Italia şi Portugalia, dar ceva mai rău decât în Ucraina şi Columbia. Pentru îmbunătăţirea transparenţei bugetare, raportul recomandă ca documentele bugetare să arate în mod clar impactul finanţării asupra indicatorilor de performanţă, să explice mai bine diferenţele dintre nivelul planificat şi efectiv de cheltuieli, să prezinte în mod clar politicile noi şi impactul acestora asupra veniturilor şi cheltuielilor în termeni financiari, nefinanciari, să prezinte o mai bună informare privind starea activelor de stat, inclusiv a întreprinderilor în care statul are acţiuni sau este fondator/ co-fondator.

Al doilea raport atrage atenţia asupra unor probleme sistemice care limitează transparenţa bugetară, inclusiv, utilizarea prea discreţionară a Fondului de Rezervă a Guvernului şi lipsa unei informări privind corelaţia dintre finanţarea bugetară şi performanţa politicilor.

Cele două rapoarte au fost realizate în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.